Хүлээн зөвшөөрөхийн далд хүч

Хүлээн зөвшөөрөхийн далд хүч

«Үг минь галтай адил бус уу?» гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна. «Чулууг бутлах алхтай адил бус уу?» — Иеремиа 23:29

«Гэмшил» гэдэг үгийг сонсохоор танд ер нь юу бодогддог вэ? Олон хүн эхлээд сөрөг утгаар нь тодорхойлж, хийсэн буруу зүйлээ албадлагаар хүлээн зөвшөөрөх гэж ойлгодог. Харин бид чангаар «гэмшсэнээр» Бурханы үгтэй санаа нийлэхэд үр дүн нь ямагт эерэг байдаг.

Бид амаа хамхисан амтайгаа Голиатыг бут цохиж чадахгүй гэж миний нэг танил хэлдэг. Давид аварга биет Голиаттай тулалдахаар бэлдэж байхдаа «Өнөөдөр Эзэн чамайг миний гарт өгнө…» (1 Самуел 17:46) хэмээн тулааны төгсгөлд итгэж байгаагаа чангаар тунхаглан түүн рүү гүйдэг.

Энэ бол бид амьдралдаа дайснууд руугаа хэрхэн ойртох учиртайг харуулсан сайн үлгэр жишээ билээ. Бид амаа нээгээд Бурханы үгийг тунхаглах ёстой.

Өдөр бүр Бурханы үгийг чангаар тунхаглаж байхыг хүчтэй уриалж байна. Бурханы үгтэй нийцэхгүй бодол таны толгойд орж ирэнгүүт Түүний үнэн үгийг чангаар тунхаглаж байгаарай. Ингэвэл Бурханы үгийн хүч чадал худал хуурмагийг ялан дийлэхийг та харах болно.


Залбирлын эхлэл

Бурхан минь, Таны үгийн хүч чадлыг би мэднэ… түүнийг юу ч эсэргүүцэж чадахгүй. Өөрийгөө хүнд хэцүү нөхцөлд орох бүрт Таны үгийг чангаар тунхаглаж байхыг надад сануулж байгаач.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon