Чулуун Хатуу Суурь

Чулуун Хатуу Суурь

Тэр (Есүс) —Харин та нар (та) Намайг хэн гэж хэлэх вэ? гэсэнд Симон Петр —Та бол Христ, амьд Бурханы Хүү мөн гэв. — МАТАЙ 16:15-16

Петр Есүсийг Христ бөгөөд Бурханы хайрлагдсан Хүү гэж хэлэхдээ итгэлээ бататгаж, тунхагласан. Энэ байр суурь бол Петрийн итгэлээ харуулж байгаа байдал юм.

Петр санаандгүй зүгээр л энэ байр сууриа илэрхийлээгүй. Есүсийг Түүн рүү хараад, чи ивээгдсэн гэж хэлэхэд хариуд нь сэтгэл нь хөдлөөд, үүнийг хэлсэн гэж би бодож байна. Тэгээд Тэр Өөрийн Чуулганыг энэ чулуун суурин дээр барих болно гэсэн.

Есүс Петрт “Би мөн чамд хэлье. Чи Петр. Энэ хадан дээр Би чуулганаа босгох бөгөөд түүнийг Үхэгсдийн орны хаалга дийлэхгүй”гэж хэлсэн.

Би амьдралдаа олон удаа урам хугарч байсан, юу хийхээ мэдэхгүй хүн бүр л миний эсрэг байсан. Тэгээд миний дахин дахин сонсож байсан үг бол” Зөвхөн итгэ” байсан.


Энэ амлалт зөвхөн Петрт өгөгдөөгүй. Есүс танд ч бас адил зүйлийг хэлж байгаа. Зөвхөн итгэ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon