Шалтгалтаа Давж Гар

Гэвч, түг түмдийн ЭЗЭН минь ээ, Шударгаар шүүгч Та, Зүрх сэтгэл, цээж дотрыг сорьдог … Тэднээс өшөөгөө авахыг надад харуулаач. Хэрэг юугаа Тандаа би даатгасан (Та бүгдийг хийнэ) билээ. — ИЕРЕМИА 11:20

Бидний амьдрал бүхэлдээ шийдэх ёстой мөн зан чанар сорьсон олон шалгууртай тулгардаг бөгөөд энэ шалгуурууд нь биднийг хүчирхэгжүүлж Бурхантай ойр дотно харилцаатай байхад тустай байдаг. Иймэрхүү сорилт нь биднийг өөрийгөө танихад тустай бөгөөд бидний зан чанарын сул байгаа хэсгийг бидэнд харуулдаг.

Ямар нэг зүйлийг яаж шалгадаг вэ? Даралтаар зөв горимын дагуу байгаа эсэхийг шалгадаг. Бурхан биднийг шалгахдаа сул талыг болон хүчтэй талыг харуулахыг хүсдэг бөгөөд харин бидний зорилго бол шалгуураа сайн даваад сэрэмжтэй байх юм. Шалгуур дандаа санал болгох зүйлийн өмнө ирдэг. Та Бурханаас ямар нэг зүйл санал болгож авмаар байгаа бол эхлээд Бурханаас ирсэн шалгуурыг давж гарах хэрэгтэй.

Элч Иаков шалгуур бидний дотор байгаа зүйлсийг гаргаж ирдэг бөгөөд би үүнийг саяхан олж мэдлээ гэж хэлсэн. (Иаков 1:2-4) Ийм зүйл ирсэнээр бид Бурханы дотор аль талаараа өсөх хэрэгтэй гэдгийг мөн аль хэсэгтээ тусламж хэрэгтэй байгааг харуулдаг. Энэ үнэхээр сайн хэрэг яагаад гэвэл бид сул талаа мэдэхгүй бол тэрнийгээ яаж сайжруулахаа мэдэхгүй.


Зан чанар шахалт дарамт ирж байж үнэн төрх нь харагддаг.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon