Шинэчлэгдсэн зүрхний хүч

Шинэчлэгдсэн зүрхний хүч

… Бурхан мөхөс нэгэнтэй адил хүний гаднах төрхийг хардаггүй. Эзэн зүрхийг нь хардаг гэв. — 1 САМУЕЛ 16:7

Бурхан бол зүрхнүүдийн Бурхан юм. Тэр хүний гадна талыг, хүний хийж байгааг ч шүүмжилж хардаггүй. Хүн махан биеийг шүүдэг бол Бурхан зүрх сэтгэлийг шүүдэг.

Сайн зүйл хийж байгаа боловч буруу зүрх сэтгэлийн хандлагатай байж болно. Бас буруу зүйл хийж байгаа боловч зүрх сэтгэл дотроо зөвт байж болно. Бурхан муу зүрх сэтгэлтэй мөртлөө бүх зүйл нь болж байгаа хүнээс илүүтэйгээр, зөв зүрх сэтгэлтэй багахан асуудалтай хүнийг хэрэглэхийг хүсдэг.

Бид Бурханыг сонсож, Түүнтэй ойр дотно харилцаатай байхыг хүсэж байгаа бол бодож байгаа зүйлээ (Библи дээр зүрх сэтгэл нь нууц хүн гэж хэлсэн) юу мэдэрч байгаа болон ямар хандлагатай байгаа хүний дотор байгаа амьдрал чухал гэсэн үг юм.


Бурхан зүрх сэтгэлийг нь харж хүнийг сонгодог, мөн зүх сэтгэлийг нь харж, хайж ажлаа өгдөг.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon