Энгийн бус онцгой хүсэлт

Энгийн бус онцгой хүсэлт

Учир нь зөвт (Түүнтэй хамт баттай цэх зөвөөр зогсож байгаа нэгэн) хүнийг ерөөдөг нь Эзэн, Та билээ. Бамбайгаар халхлах мэт Таалал тань түүнийг хүрээлнэ. (Тааламжит, сайхан зүйлс) — ДУУЛАЛ 5:12

Би анх үйлчилж эхлэж байхдаа айдаг байсан. Намайг үгүйсгэх байх гэж айдаг байсан. Тэр үед эмэгтэй хүн юм хийж, тийм ч алдартай болдоггүй байсан бол одоо эмэгтэй номлогчийг ч хүлээн зөвшөөрдөг болсон байна. Би өөрийгөө хүлээж авах байдлыг бодож үзээд ар талд л үгээ хэлдэг байсан.

Би өөрийн ажлыг хийж байхдаа хүмүүсийн хүсэлтийг харгалзаж үздэг байсан ч, огт болдоггүй байсан нь асуудал байсан. Хүсэлтээр нь хийх нь хэцүү, дээрээс нь үр дүнгүй байдаг байсан. Хэдий чинээ их хичээнэ, цөөн хүмүүс л анхаардаг байсан.

Тэгээд би онцгой хүсэлт гэж байхгүй гэдгийг олж мэдсэн. Хүсэлт бол нигүүслийн нэг хэлбэр гэж би мэдээгүй. Англи Шинэ гэрээн дээр нигүүсэл гэдэг үг нь хүсэлт гэж Грек чарис гэдэг үгнээс орчуулагддаг. Тэгэхээр Бурханы нигүүсэл нь Бурханы хүсэлт байх нь байна. Бурханы нигүүсэл бидний амьдралд тохиолдох хэрэгтэй зүйлийн учир шалтгаан байдаг. Нигүүсэл бол Бурханы хүчийг итгэлээр дамжуулан, бидний хийж чадахгүй байгаа зүйлийг хийхийг хэлж байна. Хүний хүч биш бөгөөд харин Ариун сүнсээр дамжуулан бид хүсэлтээ авч байгаа юм. Бурханы Сүнс нигүүслээ буулгаж, бид Бурхан болон хүний хүсэлтийг олж мэдэх юм.


Өдөр бүр бидэнд хүсэлт байгаа, би чангаар тунхагладаг бөгөөд Тэр хүсэлтийг биелүүлдэг нэгэн юм. (Сургаалт үгс 3:4)

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon