Эсэргүүцэл их байх тусам боломж их байна

Учир нь үлэмж том, үр нөлөөтэй [үйлчлэлийн] үүд надад нээгдсэн [ихийг амласан, агуу боломжийн] юм. Тэнд эсэргүүцэгчид олон байгаа. 2 Коринт 16:9

Бурхан бидний зүрхэнд шинэ санаа өгч, бидний амьдралд мөрөөдөл, алсын хараа, шинэ дуудлага өгөх бүрт дайсан биднийг эсэргүүцэж зогсдог.

Бурхан биднийг байнга шинэ түвшин рүү дууддаг. Зарим дуудлага нь том чухал, зарим нь харьцангүй жижиг агаад ач холбогдол багатай юм шиг санагдана. Аль ч тохиолдолд бид Бурхантай хамт шинэ түвшинд хүрэхдээ бас дайснаас ирэх эсэргүүцлийн шинэ түвшинтэй тулгардаг.

Гэхдээ эсэргүүцлийн хамт бас шинэ боломж ирэх бөгөөд Бурхан бидэнтэй хамт байгаа учраас айгаад байх хэрэггүй. Зарим зүйлс бидэнд дэндүү ахадсан том юм шиг санагддаг боловч Бурханд боломжгүй зүйл гэж үгүй. Тэр ямар нэг юмнаас айж цочирддоггүй. Тиймээс бид хүч сорьсон ямар ч асуудалтай тулгарсан Түүнтэй хамт давуулан дийлж чадна.

Та шинэ түвшинд гарах Бурханы дуудлагад хариулж, урагшлахаар нэгэнт шийдсэн бол эсэргүүцэлтэй тулгарахад бүү бууж өг. Харин ч эсэргүүцэл их байх тусам илүү агуу боломж таны өмнө байгааг ухаар. Бурхан тантай хамт байгаа тул тууштай бөгөөд зоригтой байдлыг Ариун Сүнснээс аваарай.

Залбирлын эхлэл

Бурхан минь, эсэргүүцэлтэй тулгарах үед шантрахыг надад бүү зөвшөөрөөч. Танд миний амьдралд зориулсан агуу төлөвлөгөө байгааг мөн агуу эсэргүүцэл гэдэг нь илүү агуу боломж гэсэн утгатай болохыг би мэдлээ. Би Танд итгэж, Таны хайраар бусдад үйлчилснээр Та намайг итгэлийн шинэ түвшинд аваачиж чадна гэдгийг сурч мэдлээ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon