Ялагчаас ч илүү

Ялагчаас ч илүү

Харин бид энэ бүхний дотор биднийг хайрладаг Түүгээр дамжин давуулан дийлдэг. — РОМ 8:37

Итгэгч бид ялалтаар амьдарч чадна, учир нь Паул Есүс Христээр дамжуулан бид ялагчид болсон гэж батлан хэлсэн. Энэ үгэнд итгэснээр бидний өдөр тутмын амьдрал зоригтой болдог.

Заримдаа бидний итгэл хэцүү зүйл тохиолдох үед ганхдаг. Харин Бурханы хайр бидний төлөө гэдэгт итгэлтэй байвал бидний эсрэг юу ч байсан, бидний дотор би бол ялагч гэсэн итгэл байх болно. Та үнэхээр итгэлтэй байгаа бол асуудлаас айх хэрэггүй, учир нь бид даваад гарах болно гэдгээ мэддэг.

Бидний амьдралд хэцүү зүйл тохиолдох үед санах зүйл байгаа: Энэ бүхэн өнгөрөх болно! Хэцүү зүйл тохиолдох үед та ирээдүйдээ тус болох зүйлийг сурсан байдаг.

Бурхантай ойр байснаар бид итгэлээр алхаж, бүх зүйлийг Түүнтэй хамт итгэлтэйгээр хийх болно. Итгэлтэй хүмүүс ажлаа хийж дуусгадаг. Тэд өөрсдөө амжилттай байдаг учраас бүрэн дүүрэн байж чаддаг.


Та Бурханд итгэлтэй болох хүртлээ амжилт гаргахгүй.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon