Ялгах чадвараар өсөх нь

Ялгах чадвараар өсөх нь

Эзэний Сүнс, мэргэн ухааны ба ухаарлын сүнс, зөвлөгөөний ба хүч чадлын сүнс, мэдлэгийн хийгээд Эзэнээс эмээхүйн сүнс Түүн дээр оршино. Таалал нь Эзэнээс эмээхүйд. Тэр нүдэндээ үзэгдсэнээр шүүхгүй, чихэндээ сонсогдсоноор шийдэхгүй. — Исаиа 11:2–3

Есүс амьдралдаа ялгах чадвараар амьдарсан. Энэ нь Түүний махан биеийн өнгөц мэдрэмж дээр үндэслээгүй, харин Бурхан Аавтайгаа тогтоосон ойр дотны харилцаа холбооны үр дүн байжээ.

Ялгах чадварын энэ билэг авьяасыг бид ч ялгаагүй Бурхантай харилцах харилцаагаар дамжуулан авах боломжтой.
Тэгэхээр энэ хэрхэн ажилладаг вэ? Та ямар нэг юм хийхээсээ өмнө энэ нь хийхэд зүгээр эсэхийг харахын тулд сүнсээрээ гялс шалгах ёстой Хэрэв танд амар тайван байвал хийж эхэл. Харин та тавгүйрхэж, мэгдэж сандарвал чимээгүй бай.

Жишээлбэл: заримдаа би их дэлгүүрт ямар нэг зүйл авах гэж төлбөрөө хийхээр дугаарлаж байхдаа Ариун Сүнс битгий гээд ёворч байгаа мэт эвгүйрхлийг сүнсэндээ мэдэрдэг. Энэ нь Ариун Сүнс надад худалдан авалт хийх хэрэггүй гэсэн сануулга байдаг.
Иймэрхүү цаг мөчийн сэтгэл догдлом зүйл нь яг энэ үед бид, Ариун Сүнсний сануулгыг сонсож, дагах тохиолдолд бидний сүнс Бурхан дотор улам хүчирхэгжиж, Сүнсний үр жимсийг улам ихээр ургуулахын тулд Бурханы хүч чадал бидний амьдралд илүү илчлэгддэг.

Ариун Сүнсэнд бууж өгөөд Түүний сануулгыг дагавал Есүст байсан тэр ялгах чадвар дотор өсөх болно.


Залбирлын эхлэл

Бурхан минь, би өөрийнхөө хувиа хичээсэн эсвэл өнгөц хүслээр шийдвэр гаргахыг хүсэхгүй байна. Би ялгах чадвартай болмоор байна. Тантай хамт шийдвэр гаргаж, Таныхтай нийцэхгүй хүслүүдтэйгээ тэмцэлдэх үед Таны замыг дагах амар тайвныг надад өгөөч.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon