Өмнө хийсэн алдаагаа орхиж явуул

Өмнө хийсэн алдаагаа орхиж явуул

Иймд (тэнд) эдүгээ Христ Есүс дор байгаа хүмүүст (гэм буруутайг шүүхгүй) ямар ч ял үгүй. Учир нь Христ Есүс доторх амийн Сүнсний хууль нь чамайг нүглийн болон үхлийн хуулиас чөлөөлсөн ажээ. — РОМ 8:1

Өглөө бүр Бурханы өршөөл болон энэрэнгүй байдал хамт байдаг гэдгийг олж мэдсэнээр бидэнд үнэхээр их тайвширлыг өгдөг. Бурханы гайхалтай хайраар та өнгөрсөндөө хийсэн бүх зүйлээ юу ч үгүй ялан дийлсэн. Та буруутай сэтгэлээр, өөрийгөө яллаж амьдрах хэрэггүй бөгөөд өнгөрснөө ялан дийлж, ирээдүйгээ гэрэл гэгээтэй, найдвар дүүрэн харж амьдар.

Бурхан биднийг уучилдаг харин бид зүгээр Түүний уучлал, өршөөл, нигүүслийн бэлгийг хүлээн авч, шинээр эхлэх хэрэгтэй. Олон хүн Бурхан намайг ийм их муу зүйл хийсэн байхад яаж уучлах юм бэ? гэдэг. Гэхдээ үнэндээ Бурхан бидний төсөөлж байгаагаас ч хавьгүй илүү зүйлийг бидний амьдралд хийж өгснөөр, бид ялан дийлэх боломжтой. (Эфэс 3:20)

Бид Бурханаас уучлал гуйхад тэр итгэмжит учраас уучлах болно. Тэр биднийг үргэлжлүүлэн зөвт бус байдлаас цэвэрлэнэ. (1 Иохан 1:9) Бид Христтэй харилцаатай болсноор шинэ бүтээл болсон гэж хэлдэг. (2 Коринт 5:17) Хуучин зүйлс өнгөрч, шинэ зүйлс ирэх боломж нээгдсэн. Бид Бурханы ажлаа хийх шинэ шавар нь болсон. Тэрээр шинээр бүх зүйлийг эхлүүлэхэд бидэнд туслах бөгөөд бид харин өнгөрснөө мартаад, урагшаа Бурхантай хамт алхахад бэлэн байх хэрэгтэй.


Өнгөрсөндөө хийсэн алдаагаа хэтэрхий их барьж, зууралдах хэрэггүй. Харин ирээдүйгээ харж амьдар.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon