TIG N YEEL B TI MAM NONG B LAME

Wênnaam data bùudu, ya rê ti bâmb naan tônd ti-d na yi bâmb kambâ. Bâmb pa rat ti tônd tal kompeels yell manesem ye, la d yi wa Bâmb kambâ. Bâmb datame ti tônd del Bâmb, la d teeg Bâmb, n-nong Bâmba, la tônd bas ti Bâmb me nong tôndo. Bâmb datame ti tônd kis Bâmb sida, la ti tônd tôe bool Bâmb tônd bôndatem wakat. Bâmb data lagem tar sid sida ne yâmba.

Tônd wùsgo rikda Jean 3:16 yaleng wùsgo. “Ya sida mam miim ta Jésus kii neba fâa yînga”, la ti pa neb sul bilf bal yîng la Jésus kii ye. La yê kii tônd ned kâm fâa yînga. Yê kii fo yînga!

Download
TIG N YEEL B TI MAM NONG B LAME
Send this to a friend
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon