Życie z nadzieją, wizją przyszłości i pasją

Joyce Meyer

Życie z nadzieją, wizją przyszłości i pasją

Czy wiesz, że Bóg stawia przed tobą wysokie wymagania i chce, byś miał równie wielkie nadzieje? Otóż tak właśnie jest. To, że poświęcił życie cię Swojego jedynego Syna, aby cię uwolnić, świadczy o tym, jak jesteś dla Niego cenny. Bóg wierzy w ciebie bardziej niż ty sam!

Kiedyś zwykłam myśleć, że Bóg jest mną rozczarowany, kiedy popełniam błędy. Bóg jednak zna każdą decyzję, którą podejmiemy w swoim życiu, i kocha nas mimo wszystko. Wie również, że może nas zmienić, jeśli będziemy żyć Jego Słowem.

Wytrwałość popłaca
Na początku naszej drogi, kiedy dopiero zaczynaliśmy budować naszą służbę, przechodziliśmy z Dave’em przez wiele trudnych prób. Mosiałam zacząć pracować nad swoją postawą. Musieliśmy pracować nad naszym małżeństwem i uczyć się zarządzać skromnym budżetem. Przez sześć lat kupowałam bieliznę i skarpetki na wyprzedażach garażowych. Byliśmy kompletnie spłukani, a przecież nauczałam o powodzeniu materialnym!

Jakby tego było mało, w tamtych czasach nauczanie przez kobiety nie było zbyt popularne. Straciliśmy przyjaciół, a niektórzy członkowie naszej rodziny nie chcieli mieć z nami nic wspólnego. Było nam trudno i chwilami chciałam po prostu zrezygnować z tego wszystkiego. Dziś jednak jestem zadowolona, że trzymałam się Boga, ponieważ dzięki temu pomogliśmy wielu ludziom na całym świecie.

Pismo mówi nam słowami ewangelisty Mateusza (19: 29; BW): „I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny”. O prawdziwości tych słów świadczy moje życie. Jeśli postanowimy zawierzyć Bożemu Słowu i nigdy się nie poddamy, to w przyszłości dostąpimy zwycięstwa.

Postawa to podstawa
Nasze nastawienie ma wpływ na Boże działanie w naszym życiu. Bóg nie nagradza negatywnej postawy, rozczulania się nad sobą ani też nastawienia, które można opisać słowami „świat jest mi coś winien”. Nie ujrzymy też Jego działania, jeśli będziemy leniwi i bierni. Bóg działa przez wiarę, lecz musimy mieć tę wiarę, zanim zaczniemy mieć nadzieję na zmianę.

Nadzieja to przykład prawdziwie pozytywnego nastawienia. Inaczej mówiąc, jest to czekanie na coś dobrego, co przydarzy się w twoim życiu. Bóg chce, byśmy byli więźniami nadziei. Mówiąc innymi słowami, On chce, byś uwierzył, że może zmienić wszystko, co trzeba zmienić, i że ty będziesz mógł puczynić wszystko, co musisz zrobić.

Realizowanie Bożej pasji
Biblia na swoich kartach nieustannie przypomina nam, że mamy pomagać cierpiącym. Uważam, że jest to pasją Boga. On chce, byśmy cieszyli się swoim życiem i obfitością na świecie, ale pragnie również, abyśmy pamiętali o biednych, samotnych i potrzebujących.

Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że działanie jednej osoby może wszystko zmienić. Jesteśmy w stanie inspirować ludzi, którzy nas otaczają, wyłącznie dzięki podejmowaniu dobrych decyzji. Możemy również zmieniać świat poprzez modlitwę, dobroczynność, a także docierając w Bożej miłości do ludzi, którzy są w rozpaczliwej potrzebie. I ty, i ja możemy wypełnić Bożą wizję dla naszego życia, i możemy uczynić to, przyjmując postawę wyczekiwania, życie w nadziei i zamiłowanie do tego wszystkiego, co pasjonuje Boga.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon