Doskonała miłość usuwa bojaźń

Joyce Meyer

Doskonała miłość usuwa bojaźń

Czy cierpisz z powodu lęku albo braku poczucia bezpieczeństwa? Masz problem z lękiem przed niedostatkiem? Czy martwisz się tym, że Bóg nie przyjdzie do ciebie, kiedy będziesz w potrzebie?
Ja również myślałam w ten sposób…Dosłownie chorowałam ze smutku z powodu wielu rzeczy, włączając w to moje złe doświadczenia życiowe, strach przed przyszłością, problemami finansowymi i obawy przed tym, co myślą o mnie inni. Ponieważ nie mogłam oddalić od siebie tych myśli, przeżywałam męki.

Lecz nie musimy obawiać się, że Bóg nas nie kocha albo że nie przyjdzie nam z pomocą w potrzebie. Musimy nauczyć się, jak przyjąć fakt, że On nas kocha, a strach nie będzie już więcej nad nami panować.

W 1 Liście Jana 4:18 napisane jest, że doskonała miłość usuwa bojaźń. Jeśli boisz się mierzyć z jakimś człowiekiem lub sytuacją, to Boża miłość pomoże ci pożegnać się z lękiem.

Lekarstwo na niepewność
Ze względu na to, że w dzieciństwie byłam molestowana i wciąż żyłam w lęku przed doznaniem kolejnych krzywd i byciem wykorzystywaną, straciłam poczucie bezpieczeństwa. Spędziłam wiele długich lat, próbując panować nad wszystkimi sprawami i ludźmi. Zamiast próbować kontrolować i wywierać wpływ na ludzi, musiałam zacząć ufać Bogu, modlić się i wierzyć, że On uczyni dla mnie wszystko co najlepsze w danym czasie. Lecz przede wszystkim musiałam zamieszkać w Jego miłości.

1 List Jana 4:16 podkreśla to, że powinniśmy być świadomi Bożej miłości. Musi być ona dla nas czymś więcej niż tylko pojęciem zaczerpniętym z Biblii… musimy codziennie jej doświadczać.
Kilka lat temu tak rozpaczliwie poszukiwałam objawienia się Bożej miłości, tak że zaczęłam prowadzić dziennik, w którym zapisywałam wszystko, co On uczynił  w moim życiu i co uważałam za przejaw Jego miłości. Nieważne jakie to były drobnostki, rejestrowałam każdą z nich.

Kiedy ludzie mnie czymś obdarowywali, notowałam ten fakt. Gdy robiono mi pewne przysługi, zapisywałam to. Kiedy Bóg odpowiadał na moje modlitwy i czynił rzeczy, o które prosiłam, notowałam… Ta metoda pomogła mi stać się świadomą Jego miłości i zaczęłam odzyskiwać spokój ducha. Dowiedziałam się, że Boża miłość jest lekarstwem na poczucie niepewności.

Jak pokonać strach przed niedostatkiem
Kolejnym potężnym lękiem, który nawiedza ludzi, jest strach przed niedostatkiem, przed brakiem spełnienia twoich potrzeb – obawa o to, że Bóg nie przyjdzie do ciebie z pomocą na czas.

Możesz znajdować się w zupełnie nowej sytuacji, z którą nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia, w sytuacji, która obarczy cię wszelkiego rodzaju nowymi obowiązkami. Możesz mieć potrzeby, które przerastają twoje możliwości, a duch lęku zaatakuje cię, wmawiając ci, że sobie nie poradzisz. Możesz mieć poczucie, że nikt się tobą nie przejmuje. Wiedz jednak, że Bóg troszczy się o ciebie.
Tak naprawdę przesłanie Listu do Hebrajczyków 13:5-6 jest takie, że możemy zawierzyć Bogu, iż przyjdzie nam z pomocą.

Nawet jeśli wydaje się, że w twoim życiu nie dzieje się zupełnie nic, to bądź pewien, że On działa w ukryciu. Umiłowany, Bóg ma dla ciebie dobry plan, który ujawni się w stosownej chwili.
Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, On ci je zapewni. Jeśli niezbędne jest wsparcie fizyczne, On cię podtrzyma. Jeśli niezbędne będzie oparcie emocjonalne, On cię pocieszy. Pan cię wykarmi i przywróci siły. Bóg jest dla ciebie. Nie jest przeciwko tobie. To szatan jest ci przeciwny, ale Ten, który jest w tobie, jest większy od szatana (por. 1 List Jana 4:4)!

Niech nic nie oddzieli cię od Bożej Miłości
Podczas trudnych chwil i momentów, w których nasze poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane, szatan pracuje niestrudzenie, aby przekonać nas do tego, że Bóg nas nie kocha – ponieważ gdyby nas kochał, to nie znajdowalibyśmy się teraz w tej sytuacji albo wybawiłby nas od niej. Wyznaję przez swoje usta tę prawdę, która mówi, że Bóg mnie kocha podczas takich napadów lęku. Zachęcam cię również, byś i ty kilka razy w ciągu dnia mówił z pewnością w głosie: „Bóg mnie kocha!”. Nie daj się okraść diabłu z tej prawdy.

Modlę się, aby List do Rzymian 8:38-39 dodał ci otuchy: „Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Dopóki nie będziesz pozwalał, by cokolwiek oddzielało cię od Bożej miłości, dopóty będziesz zwyciężać.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon