Pożegnaj się z lękiem i ciesz się życiową wędrówką

Joyce Meyer

Pożegnaj się z lękiem i ciesz się życiową wędrówką

Moja definicja nadziei brzmi: „radosne oczekiwanie na dobre rzeczy”. Czy liczysz na to, że przydarzy ci się coś dobrego? Czy o poranku rozpiera cię ekscytacja i nie możesz się doczekać, co przyniesie ci życie? Tak może się stać, jeśli nauczysz się, jak świętować i cieszyć się podróżą zwaną życiem.

Wszystko, co żyje, znajduje się w ruchu. Bez poruszania się i rozwoju nie ma życia. Kiedy coś ustaje w rozwoju, to znaczy, że jest już martwe. Innymi słowy, tak długo jak żyjemy będziemy musieli wciąż obierać jakiś kurs – i powinniśmy cieszyć się sobą, kiedy jesteśmy w drodze.

Bóg stworzył nas, abyśmy byli wizjonerami świadomymi celu. Bez wizji popadamy w znużenie, tracimy poczucie sensu i nadzieję. Zgodnie z Ks. Przysłów 13:12 (BW) przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia.

W nadziei jest coś takiego, co sprawia, że ludzie stają się beztroscy i szczęśliwi. Nie będziesz szczęśliwy, jeśli nie będziesz mieć nadziei. Im więcej ufności pokładasz w Bogu, tym szczęśliwszy się stajesz. Biblijna nadzieja jest blisko spokrewniona z wiarą. Nie widzę możliwości posiadania wiary bez równoczesnego posiadania nadziei, ponieważ nadzieja jest fundamentem, na którym usadowiona jest wiara. Nadzieja to przekonanie, że wszystko dobrze się ułoży – to pozytywne nastawienie! Aby cieszyć się życiem, musisz utrzymywać dobre, optymistyczne nastawienie. Bóg jest optymistą i chce, by każdego z nas spotykały pozytywne doświadczenia, ale niewielkie będą na to szanse, jeśli nie będziemy przepełnieni nadzieją i wiarą.

Niektórzy ludzie boją się pozwolić sobie na nadzieję, ponieważ doświadczyli w życiu tak wielu krzywd i rozczarowań, że uważają, iż nie mogliby znieść więcej bólu. Nie pozwalają sobie na nadzieję, więc się nie rozczarują. Rozczarowanie jest bolesne! Zamiast ryzykować, że znów będą cierpieć, po prostu nie pozwalają sobie na choćby cień nadziei na to, że przydarzy im się coś dobrego. Ten rodzaj zachowania skutkuje negatywnym stylem życia. Wszystko staje się negatywne, ponieważ myśli człowieka toną w pesymizmie. Ks. Przysłów 23:7 (AMP) mówi: „Jak on [człowiek] myśli w swoim sercu, taki jest (…)”.

W przyszłości nie ma miejsca na bagaże z przeszłości!
Przed wielu laty byłem skrajnie negatywną osobą. Stałam się taka z powodu okrutnego maltretowania, którego doświadczyłam w przeszłości. Efekt był taki, że zaczęłam oczekiwać, iż ludzie będą mnie krzywdzić, i tak też się działo. Spodziewałam się, że ludzie będą nieuczciwi, i tacy właśnie byli. Bałam się uwierzyć, że może mi się przydarzyć coś dobrego. Myślałam, że przez brak oczekiwań chronię się przed kolejnymi krzywdami. Kiedy zaczęłam poważnie rozważać Słowo i wierzyć, że Bóg przemieni moje życie, zaczęłam uświadamiać sobie, że muszę pozbyć się pesymizmu. W Ew. Mateusza 8:13 Jezus powiedział, że nasze prośby zostaną spełnione, jeśli uwierzymy. Ja wierzyłam we wszystko, co najgorsze, więc przydarzało mi się wiele złych rzeczy.

Musiałam pożegnać się z przeszłością i pójść przed siebie z nadzieją, wiarą i zaufaniem do Boga. Musiałam zrzucić ciężar rozpaczy, przygnębienia i zniechęcenia. I uczyniłam to, kiedy tylko zatopiłam się w Bożym Słowie! Odkryłam, że Bóg jest „(…) tarczą moją, chwałą moją i On podnosi moją głowę” (Ks. Psalmów 3:4). Zaczęłam odwracać ogonem negatywne myśli i słowa – stały się pozytywne! Nie chcę przez to powiedzieć, że możemy dostać to, czego chcemy, przez samo myślenie o tej rzeczy. Możemy jednak dostosować swoje myśli i słowa do Jego woli i planu dla nas. Możemy ćwiczyć się w pozytywnym myśleniu w każdej sytuacji. Nawet jeśli wydarzenia, które dzieją się w twoim życiu, zdają się być złe i negatywne, oczekuj na to, że Bóg przemieni je w dobro, tak jak obiecał to w Swoim Słowie. Musisz przyjąć do wiadomości, że zanim twoje życie ulegnie zmianie,  będziesz musiał zmienić nastawienie.

Nadzieja jest potężną duchową mocą, która zostaje uruchomiona przez pozytywne nastawienie. „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (List do Rzymian 8: 28). Co szatan przeznaczy dla naszej krzywdy, Bóg chce odmienić w dobro. Wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga. Szatan chce cię skrzywdzić i zmusić, byś żył, nie ufając ludziom, ponieważ ktoś kiedyś skrzywdził cię w dzieciństwie, kiedy chodziłeś do szkoły, w małżeństwie, w pracy itd. Lista zawierająca informacje o tym przez kogo, gdzie i w jaki sposób możesz zostać skrzywdzony nie ma końca. Musisz powiedzieć: „Nie! To może się zmienić! Jestem dzieckiem żywego Boga! Spotka mnie coś dobrego!”.

„Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym” (List do Rzymian 14:17). Słowa te znaczą, że choć spotkało cię wiele przykrych rzeczy, Bóg wciąż chce, byś cieszył się każdym dniem swojego życia. Jednakże to się nie stanie, dopóki nie zdecydujesz się, że będziesz czerpał garściami z obfitego życia, które Jezus okupił swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Do tego czasu diabeł wciąż będzie próbował cię pozbawić radości z życia. Jak powiedział Jezus: „Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (Ew. Jana 10:10).

Jesteś nowym stworzeniem. Nie musisz pozwalać, by przeszłe wydarzenia dalej wpływały na twoje nowe życie w Chrystusie. Będąc nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, możesz odnowić swój umysł, czego potwierdzenie znajdujemy w Biblii: „I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (List do Efezjan 4:23-24). Wszystko zmieni się na lepsze, jeśli będziesz dbał o to, by twoje myśli były pełne nadziei.

Raduj się w nadziei
Biblia obfituje w pełne nadziei obietnice: „(…) dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (List do Rzymian 5:2). Dobre rzeczy zaczynają się przydarzać, kiedy radujesz się nadzieją chwały Bożej. Ew. Łukasza 2:52 mówi nam: „Jezusowi zaś przybywało (…), łaski u Boga i u ludzi”. Wszyscy doświadczamy Bożej łaski przez wiarę. Wszystkie Boże obietnice możemy otrzymać przez wiarę. Oszukujemy się, sądząc, że wierzymy w Jezusa, jeśli nie wierzymy w Jego błogosławieństwa. Uwierz, że chodzisz w świętości i sprawiedliwości (zob. List do Efezjan 4: 24), uwierz, że zostałeś namaszczony (zob. List 2 List do Koryntian 1:21) i że zostałeś pobłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem, co zostało obiecane w Liście do Efezjan 1:3. Uwierz w fragment z Listu do Rzymian 8:37, który mówi o tym, że jesteś zwycięzcą!

Każda biblijna obietnica została złożona po to, abyśmy mogli już teraz się nią radować. Ciesz się! Wznieś swoją poprzeczkę oczekiwań. Raduj się nadzieją doświadczenia Bożej chwały już teraz. Dave i ja wierzymy w wiele rzeczy, ale ponad wszystko inne wierzymy w Kogoś – w Jezusa. Nie zawsze wiemy, co nam się przydarzy; wiemy po prostu, że wszystko ostatecznie przyniesie nam korzyść! Im bardziej pozytywne jest nasze nastawienie i większe mamy nadzieje, tym bliżej będziemy Boga. W Liście do Efezjan 1:17-18 apostoł Paweł modlił się tymi słowami: „Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego”.

To cudowne dziedzictwo jest dane zarówno tobie jak i mi! W 2 Liście Piotra 1:3 możemy przeczytać: „Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę”.

Nadzieja na ujrzenie zmian
Jeśli istnieje choć jedna pewna rzecz, to będzie nią zmienność tego świata. Zawsze coś ulega zmianie. Jednak mimo to łapiemy się na myśleniu w rodzaju: „Nic się nie zmieni… Zawsze już taki będę… Moja sytuacja nigdy się nie zmieni… On nigdy się nie zmieni… Ona się nigdy nie zmieni… Nigdy nie będę tak dobry jak X”. Jedynie Bóg jest niezmienny. „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się (…)” (Ks. Malachiasza 3:6). Wszystko pozostałe jest zmienne. Jeśli twoje nadzieje na zmianę jakiejś sytuacji zostały rozwiane, to zmiana prawdopodobnie nie nastąpi. Jednak wiedz, że znosimy tyle przykrości, że naprawdę nie będziemy cierpieć, jeśli złożymy ufność w Panu i przestaniemy martwić się o sprawy, nad którymi nie możemy zapanować. Nigdy nie będziemy czerpać radości z życia, jeśli tego nie postanowimy! Aby żyć tak jak Bóg chce, byśmy żyli, musimy szczerze wierzyć, że Bożą wolą dla nas jest ciągłe doświadczanie radości. Musimy postanowić, że zaczniemy czerpać tę radość, która jest niezbędna do zachowania zdrowia fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i duchowego.

W Ks. Przysłów 17:22 napisano: „Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało”. Nadzieja umożliwia radowanie się, dokładnie tak, jak brak nadziei skutkuje poczuciem nieszczęścia. Możemy  postanowić, że będziemy cieszyć się sprawiedliwością i pokojem, albo dalej żyć z w samopotępieniu i chaosie. Czekają na nas zarówno błogosławieństwa jak i przekleństwa, i to jest powodem, dla którego Ks. Powtórzonego Prawa 30:19 mówi nam, abyśmy wybrali życie i błogosławieństwo. Co robisz, kiedy czekasz na zmianę? Modlisz się, wierzysz i spodziewasz się, że otrzymasz to, czego wyczekujesz.

Zachowaj pozytywne nastawienie wiedząc, że Bóg pracuje nad tym, by w twoim życiu pojawiły się zmiany, a ujrzysz je. W czasie oczekiwania diabeł będzie krzyczeć ci do ucha: „Nie zanosi się na zmiany. Zanosi się na to, że będzie jeszcze gorzej!”. Nie słuchaj go i nie zniechęcaj się. Zamiast tego wstań o poranku i powiedz na głos słowa: „Oto Pan stworzył nowy dzień, będę się radować i cieszyć! Czeka mnie dziś coś dobrego! Wszystko, co złe, może ulec zmianie! Ten, który Się nie zmienia, zmieni moją sytuację i kiedy będzie to robić, ja będę cieszyć się swoim życiem!”.  Złóż zaufanie w Bogu i przestań wypruwać sobie żyły, poświęcając energię na to, czym już zajmuje się Bóg. Postanowienie wytrwania w dobrym nastawieniu podczas gdy nadchodzą zmiany może zmienić również ciebie! Oto nadszedł czas, abyś zdecydował się wstąpić w pełne i obfite życie, jakim chce cię obdarzyć Bóg.

Bóg działa właśnie teraz!
Większość z nas nie może uwierzyć w to, że Bóg działa na naszą korzyść, dopóki za pomocą własnych ludzkich oczu nie ujrzymy efektów Jego działania. Bóg zwykle nie działa w ten sposób; większość Jego działań to praca za kulisami. Właśnie teraz zmienia serca i przybliża do Siebie grzeszników. Właśnie teraz pracuje nad naszym rządem. Właśnie teraz Bóg ma plan, który cię wywyższy. Może porozmawiać z twoim szefem o podwyżce dla ciebie. Bóg jest zajęty dbaniem o ciebie, dopóki w to wierzysz. List do Hebrajczyków 11:1 nam mówi: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy”.

Werset ten zaczyna się spójnikiem „a”. Choć greckie słowo, którego użyto tak naprawdę znaczy „ale, i, i tak dalej” a nie „teraz, w tej chwili”, to ja jednak wierzę, że można tymi słowami opisać wiarę i nadzieję. Wiara i nadzieja działają w czasie terazniejszym! Bez nich nie można cieszyć się życiem. Ilekroć odkładam na bok wiarę i nadzieję, przestaję również wierzyć i tracę pokój. Kiedy tracę pokój, odchodzi również i radość. Podejmij decyzję, że będziesz myślał o teraźniejszości i działał teraz.

Bóg właśnie teraz ma dobry plan dla ciebie. Już dziś Mu zaufaj. Uwierz, że  przyprowadzi cię do Swojego odpocznienia i położy kres twoim męczarniom powodowanym przez zniecierpliwienie i niepokój w czasie oczekiwania. Nieważne jak bedznadziejne może wydawać się twoje położenie i jak długo utrzymuje się  ta sytuacja, wiem, że możesz się zmienić, ponieważ ja tego dokonałam.

Wymagało to czasu i wielkiego wsparcia Ducha Świętego, ale warto było czekać. W twoim przypadku będzie podobnie, więc cokolwiek się zdarzy, ufaj Panu i ufaj mocy nadziei! Ja swoją nadzieję pokładam w Bogu, który nigdy się nie zmienia. Z Nim nic nie jest niemożliwe. On jest wielkim Bogiem, więc wierzę, że może czynić dla mnie wielkie rzeczy. A co ty myślisz?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon