Do wzięcia jest jeszcze więcej wolności

Joyce Meyer

Do wzięcia jest jeszcze więcej wolności

Ew. Jana 8: 31 – 32 czytamy, że w Chrystusie znajdziemy wyzwolenie. Jeśli zastanowisz się nad tym przez chwilę, to dojdziesz do wniosku, że nie jesteś po prostu wolny od różnych rzeczy. Masz również wolność niezbędną do robienia pewnych rzeczy.Od czego jesteś wolny?

Z Listu do Rzymian 6: 7 dowiadujemy się, że staliśmy się wolni od grzechu. Nie znaczy to, że już nigdy nie zgrzeszymy, ale że zostaliśmy wyzwoleni spod mocy grzechu, którą, jak uważam, jest wstyd i poczucie winy. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, to już nigdy więcej nie będą musiały nam towarzyszyć te uczucia. Możemy czuć żal, a następnie prosić Boga o przebaczenie. On właśnie tego pragnie. Jak mówi Biblia: „(…)dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia” (List do Rzymian 8: 1; BT).

W Chrystusie jesteśmy wolni od nienawiści do samego siebie, samoodrzucenia i zwątpienia we własne siły. Na świecie żyje tak wielu ludzi, którzy nie lubią samych siebie… Biblia jednak nam na to nie pozwala. Mówi, że Bóg uformował cię w łonie twojej matki, stworzył cię Swoimi rękami, a wszystko, co On uczynił, jest dobre. Zatem jeśli zamierzasz żyć zgodnie ze Słowem, to musisz również postanowić, że będziesz się lubić.

Bóg nas stworzył, abyśmy Jego zadowalali, co znaczy, że tym samym uwolnił nas od potrzeby zadowalania ludzi. Jednocześnie nie znaczy to, że nie musimy już okazywać dobroci bliźnim. Po prostu jesteśmy wyzwoleni od tyranii ludzkiego odrzucenia, krytyki, osądów i niezrozumienia.

Pomyśl o tym w ten sposób: kiedy jakieś dziecko jest ofiarą szkolnej przemocy, to biegnie do swoich rodziców, którzy z pewnością mu powiedzą: „Już dobrze. Kochamy cię. Uważamy, że jesteś wspaniały. Nieważne, co mówią albo myślą o tobie inni”. Słysząc takie słowa, dziecko zaczyna czuć się o wiele lepiej.

Zatem kiedy coś sprawia nam ból, to jesteśmy wolni i możemy pobiec do Boga, by powiedzieć Mu o naszych uczuciach. Możemy być pewni, że On odpowie nam coś w rodzaju: „Wiedz, że cię kocham i uważam, że jesteś całkiem wspaniały. Nie zważaj na to, co mówią inni – Ja nie przestałem w ciebie wierzyć”.

Nie wiem, jak jest w twoim przypadku, ale ilekroć Bóg mówi do mnie mówi, zawsze potem czuję się o niebo lepiej!
Co umożliwia ci wolność? W Chrystusie możemy postawić krok do przodu i spróbować czegoś nowego. Nie powinniśmy w najmniejszym stopniu zadręczać się błędami, ponieważ Bóg nie przejmuje się naszymi ziemskimi dokonaniami. To, co Go interesuje, to nasze serce. On chce patrzeć, jak robimy kroki w wierze i czynimy to, co uważamy za właściwe.

W Chrystusie jesteś również wolny, aby cieszyć się życiem… cieszyć się Bogiem… cieszyć się sobą. Również i On raduje się tobą. Trwając w Chrystusie, możemy czuś się bezpieczni i komfortowo, wszyscy i w każdej sytuacji – biedni lub bogaci, dobrze wyedukowani i bez ukończonych szkół.

Świadomość tego, kim jesteś
Zgodnie z Listem do Galatów 2: 6, dla Boga nie mają znaczenia nasze stanowiska, reputacja, albo ziemskie pozycje. Możemy wypruwać z siebie żyły, chcąc zrobić wrażenie na bliźnich, ale Bogu tym nie zaimponujemy. Może nam się wydawać, że znajomości z ludźmi, którzy naszym zdaniem są ważni, sprawią że i my zyskamy na ważności, ale w ten sposób nie dowiedziesz swojej ważności przed Bogiem.

Powód, dla którego jesteś ważny, to fakt, że jesteś w Chrystusie, a On jest w tobie. Czy możesz być jeszcze bardziej ważny?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon