Bądź zawsze jeden krok przed diabłem

Bądź zawsze jeden krok przed diabłem

„Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują”. List Jakuba 1: 12 (BT)

Osobiście uważam, że zrozumienie, czym jest pokusa, i zdecydowane sprzeciwianie się jej, jest jedynym sposobem, który pozwoli nam zawsze pozostać o jeden krok przed diabłem. Jak głosi Jakub w swoim Liście: „Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, (…) otrzyma wieniec życia”. Wytrwanie w pokusie to, inaczej mowiąc, niestrudzone poddawanie się próbom i przechodzenie przez nie – przetrzymywanie wszelkich działań diabła. Oznacza to także, że przechodzimy przez czas kuszenia, nie zmieniając nastawienia czy zobowiązania pod wpływem próby. Jezus nigdy nie traktował ludzi w odmienny sposób, kiedy był kuszony. Jeśli jesteśmy dojrzałymi chrześcijanami, to możemy iść Jego śladem.

Jezus dokładnie wiedział, z czym się mierzymy, kiedy doznajemy pokus. Czasami dopuszcza pewne pokusy do naszego życia, aby zwrócić naszą uwagę na słabości i pomóc nam w ich pokonaniu. Jeśli chcesz otrzymać to wszystko, co Jezus chce, byś otrzymał, musisz być takim człowiekiem, jakim On chce, abyś był. Tego rodzaju dojrzałość rodzi się w próbach.

Zatem postanów, że będziesz cierpliwy, i nie uginaj się przed żadnymi pokusami, dzięki Bożej łasce. Dzięki niej będziesz jeden krok przed diabłem.

Modlitwa

Duchu Święty, wierzę, że jesteś ze mną w chwilach pokus, abym mógł być cierpliwy i silny, zawsze stojąc jeden krok przed szatanem. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon