Jak przyjąć przebaczenie i poradzić sobie z potępieniem

Jak przyjąć przebaczenie i poradzić sobie z potępieniem

„Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” 1 List Jana 1:9 (BT)

Każdego dnia potrzebujemy przebaczenia. Duch Święty włącza alarm w naszej duszy, abyśmy mogli rozpoznać grzech, i dzięki krwi Jezusa daje nam moc, byśmy nieustannie obmywali się z win i żyli w sprawiedliwości Bożej.

Lecz kiedy samopotępienie zakradnie się do naszej duszy, możemy być pewni, że nie jest ono darem od Boga. To On wysłał Jezusa, aby za nas umarł i złożył ofiarę za nasze grzechy – Jezus poprzez Swoją śmierć na krzyżu uwolnił nas od grzechów i potępienia (zob. Ks. Izajasza 53).

Bóg zerwawszy z nas jarzmo grzechu, usunął również ciążącą na nas winę. Pan jest wierny i sprawiedliwy, odpuszcza nasze grzechy i oczyszcza nas z nieprawości (zob. 1 List Jana 1:9).

Szatan doskonale wie, że poczucie potępienia i wstydu sprawiają, iż oddalamy się od Boga i modlitwy, i nie możemy przyjąć przebaczenia, ani cieszyć się intymną relacją z Panem.

Wyrzuty sumienia z powodu własnych uczynków lub przeświadczenie o Bożym gniewie oddzielają nas od Jego obecności. Pan nigdy cię nie opuści, więc i ty nie odwracaj się od Niego z powodu ciężaru win. Przyjmij Jego przebaczenie, oczyść się w Nim trwaj.

Modlitwa

Boże, tak bardzo dziękuję Ci za to, że pokazałeś mi prawdę o potępieniu. Teraz wiem, że nie Ty je zsyłasz. Jeszcze dziś przyjmę Twoje przebaczenie. Ty oczyściłeś mnie z grzechu, dzięki czemu mogę żyć z Tobą w sprawiedliwości. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon