Jaka jest Boża miłość?

Jaka jest Boża miłość?

„Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”. List do Efezjan 1:5 (BT)

Dlaczego Bóg nas kocha, mimo że jesteśmy tak niedoskonali? Ponieważ tego chce – to Mu sprawia przyjemność. Miłość do nas leży w Jego naturze, bez względu na grzeszność naszych czynów.

Bóg zło zwycięża dobrem (zob. List do Rzymian 12:21). Czyni to, wylewając na nas Swoją nieskończoną łaskę, dzięki czemu kiedy grzeszymy, Jego łaska, większa od naszych win, zakrywa je. I tak jak niemożliwością dla Boga jest nie kochać, tak niemożliwością dla nas jest uczynienie czegokolwiek, aby przestał nas darzyć miłością.

Bóg kocha, gdyż taka jest Jego natura. On jest miłością (zob. 1 List Jana 4:8). Może nie znosić niektórych naszych czynów, ale z pewnością kocha nas. Boża miłość jest mocą, która obmywa nasze grzechy, leczy złamanego ducha i przewiązuje rany (por. Ks. Psalmów 147:3).

Boża miłość jest bezwarunkowa, jako że swoje oparcie bierze w Nim, a  nie w nas samych. Kiedy zdasz sobie sprawę, że Bóg kocha cię niezależnie od twoich czynów, będziesz mógł oczekiwać niewiarygodnego przełomu w swoim życiu. Będziesz mógł porzucić wszelkie dażenia do tego, by zapracować sobie na Jego miłość i po prostu przyjmiesz ją, i zaczniesz się nią cieszyć

Modlitwa

Boże, Twa miłość jest cudowna. Kiedy skupię się na niej, przypominam sobie, że opiera się ona na Twojej dobroci, nie zaś na moich dokonaniach. Pomóż mi przyjąć Twoją miłość. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon