Masz prawo powiedzieć: „Nie”.

Masz prawo powiedzieć: „Nie”.

Dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, że zrzuciłeś na mnie ciężar tego ludu? Ks. Liczb 11: 12 (AMP)

W Księdze Liczb 11 Mojżesz daje nam przykład, co możemy zrobić, kiedy żyjemy w stresie. Mówi on o presji, pod którą był, gdy prowadził Izraelitów przez pustynię – miała to być jedenastodniowa wycieczka, a nie czterdzieści lat tułaczki!

Otaczali go ludzie pogrążeni w depresji, którzy rozpaczali z powodu swojej sytuacji. W wersecie 14 (BT) Mojżesz powiedział Bogu: Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży.

Podobnie jak Mojżesz my również mamy prawo powiedzieć: „Dłużej już nie mogę – osiągnąłem swój limit”. Owszem, Pismo Święte stwierdza: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (List do Filipian 4: 13; BT), ale tak naprawdę te słowa odnoszą się do ciężkich prób i sytuacji, z którymi się zmagamy i przez które Bóg pomaga nam przejść.

Werset z Listu do Filipian nie oznacza, że mamy brać na siebie zbyt wiele obowiązków, że kobieta wychowująca pięcioro dzieci powinna pracować w pełnym wymiarze czasu i dodatkowo służyć w kościele, itd. Po prostu czasami musimy zwolnić, gdyż bierzemy na siebie zbyt wiele… i dobrze jest to przyznać. Gdy jesteś przytłoczony, masz prawo powiedzieć: „Nie” i cieszyć się życiem, jakiego pragnie dla ciebie Bóg.

Oto dobra wiadomość: Ty i ja nie musimy być jak wszyscy inni. Nie musimy nadążać za innymi ludźmi. Bóg wyposażył niektóre osoby w wielkie pokłady sił i wytrzymałości, ale wielu z nas nie jest w stanie dźwigać wielu ciężarów naraz.

Każdy człowiek powinien być takim, jakim stworzył go Bóg i nie musimy za ten fakt przepraszać.  Musimy znaleźć równowagę między odpowiedzialnością za działania na rzecz Boga i za szczęśliwe życie, wolne od przeciążenia stresem i presją.

Gdy osiągniesz swój limit, idź do Boga jak Mojżesz. On znajdzie sposób, abyś mógł wieść lepsze, zdrowsze życie.

Modlitwa

Boże, czasem nie umiem zwolnić i zrezygnować z obowiązków. Pomóż mi odnaleźć w życiu równowagę i żyć w ramach odpowiedzialności, którą mi wyznaczyłeś, kiedy mnie stworzyłeś. Spraw, abym mógł doświadczać Twojego pokoju i cieszyć się życiem. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon