Prawdziwa miłość jest dawcą

Prawdziwa miłość jest dawcą

„W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”. 1 List Jana 4: 10 – 11 (BT)

Każdy pragnie być kochany i akceptowany, lecz wielu z nas próbuje odnaleźć szczęście w zły sposób. Staramy się czerpać je z dostawania, ale prawdziwe szczęście rodzi się z dawania. Boża miłość jest najcudowniejszym darem, jakim zostaliśmy obdarowani. Kiedy tylko na nas spływa, musi znaleźć ujście, aby wylać się także na innych ludzi, gdyż inaczej będzie w stanie zastoju.

Miłość jest dawcą, ponieważ taka jest jej natura. 1 List Jana 4:11 mówi nam, jak winniśmy okazywać miłość, którą sami otrzymaliśmy: „Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”.

Życie w prawdziwie Bożej miłości jest procesem. Na początku Bóg kocha nas i poprzez wiarę otrzymujemy tę miłość. Następnie sami zaczynamy kochać, zwracając miłość Bogu i ucząc się okazywać ją innym ludziom.

Miłość musi toczyć się wedle tego schematu, inaczej nie będzie pełna. Kiedy tylko pojawi się w nas Boża miłość, będziemy mogli się nią dzielić. Możemy postanowić, że będziemy hojnie obdarzać ludzi tą miłością. Jesteśmy w stanie kochać ich tak głęboko i bezwarunkowo, jak pierwszy ukochał nas Bóg.

Modlitwa

Panie, nie chcę, by Twoja miłość we mnie zastygła. Pomóż mi nie tylko ją otrzymywać, ale także posłać ją dalej. Postanawiam, że będą się szczodrze dzielić miłością z ludźmi. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon