Słuchanie i głoszenie Słowa

Słuchanie i głoszenie Słowa

Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii, tak iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie w całym pretorium i u wszystkich innych. I tak więcej braci, ośmielonych w Panu moimi kajdanami, odważa się bardziej bez lęku głosić słowo Boże”. List do Filipian 1: 12 – 14 (BT)

Czasami doświadczamy diabelskich ataków tylko dlatego, że jesteśmy związani ze Słowem Bożym. Ew. Marka 4: 17 mówi nam o ludziach, którzy słuchają Słowa i radują się nim tylko przez chwilę, ponieważ: „Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują”.

Szatan wie, że Słowo nas wzmacnia, i chce postawić temu kres, zanim zaczniemy rozsiewać tę moc na innych. Dlatego tak ważne jest, abyś strzegł Słowa w swoim sercu i dawał odpór diabłu, kiedy zbliży się, próbując je wykraść. Jeśli wytrwasz, to próby, którym poddawał cię wróg, tak naprawdę pomogą ci zdobywać innych ludzi dla Pana.

Apostoł Paweł powiedział, że było wiele rzeczy, które Bóg dopuścił do niego, aby stały się lekcją poglądową dla innych osób. Nawet, gdy był uwięziony, jego stałość i gotowość do służenia Bogu była ewidentna. Jeśli naszym celem jest usługiwanie innym, również będziemy musieli zmierzyć się z pewnymi niepożądanymi okolicznościami. Jeśli jednak wytrwamy w wierze i zaufaniu, Bóg poprowadzi nas do zwycięstwa, a nasz przykład będzie stanowił wielką zachętę dla ludzi idących Bożym szlakiem.

Modlitwa

Boże, pragnę każdego dnia żyć w Tobie i w Twoim słowie. Kiedy będę musiał przejść przez próby, będę modlić się, abyś się nimi posłużył, by uczynić mnie silniejszym i rozsiewać moc Twojego Słowa na ludzi, którzy mnie otaczają. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon