Wolność od negatywnych myśli

Wolność od negatywnych myśli

„[gdyż one są] jak ktoś, kto dogadza apetytowi, tak samo i on [postępuje]. Jedz i pij! – mówi do ciebie, a w sercu ci nie jest przychylny”. Ks. Przysłów 23:7 (BT)

Powyższy fragment ukazuje nam jak ważne jest zdrowe, pozytywne myślenie o sobie. Nie będziesz w stanie kochać życia, gdy zadręczasz się negatywnymi myślami. Jeśli zmagasz się z tym problemem, to zachęcam cię, abyś skłonił swój umysł do zmiany sposobu myślenia. Doszłam do wniosku, że najlepszym sposobem na wyrobienie w sobie nawyku pozytywnego myślenia jest częste proszenie Boga o pomoc – o wiele pomocy.

Przyznanie się do problemu i skierowanie swoich próśb do Boga to najtrudniejsza część uwolnienia się od złych myśli. Lecz jeśli to uczynisz, będziesz mógł przezwyciężyć swój problem, gdyż zgodnie z Biblią w Chrystusie stałeś się nowym stworzeniem (zob. 2 List do Koryntian 5:17).

Wielu ludzi boi się mieć nadzieję, gdyż zostali bardzo skrzywdzeni. Ich filozofię można streścić tymi słowami: „Jeśli nie będę oczekiwać niczego dobrego, to niczym się nie rozczaruję”.

Również i ja zwykłam tak myśleć. Spotkało mnie tak wiele rozczarowań, że bałam się wierzyć w dobro. Kiedy zaczęłam studiować Pismo i uwierzyłam, że Bóg jest w stanie mnie uzdrowić, zdałam sobie sprawę, że muszę pozbyć się negatywnych myśli. Musimy w każdej sytuacji ćwiczyć pozytywne nastawienie. Jeśli przechodzisz właśnie przez trudny okres, oczekuj od Boga, że będzie pracował na twoją korzyść. Jesteś chrześcijaninem i nadszedł już czas, abyś zwalczył złe podszepty, gdyż w przeciwnym razie twój umysł poprzez nieposłuszeństwo uniemożliwi realizację Bożych planów.

Zachęcam cię, byś poświęcił czas na badanie Jego Słowa. Porównuj prawdy w Nim zawarte do tego, w co sam wierzysz. Daj Bogu czas, aby pomógł poukładać twoje myśli tak, aby były z Nim zgodne. Pan nauczył mnie ufności i pozytywnego myślenia, i Ciebie też tego nauczy.

Modlitwa

Boże, przyznaję, że zmagam się z negatywnymi myślami i potrzebuję Twojej pomocy. Spraw, aby moje myśli były zgodne z Twoim Słowem. W każdej sytuacji przypominaj mi, że pragniesz mojego dobra i działasz w moim życiu. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon