Znak rozpoznawczy prawdziwego chrzescijanina

Znak rozpoznawczy prawdziwego chrzescijanina

„Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych”. List do Rzymian 12:16 (BT)

Jedną z najważniejszych części składowych miłości jest bezinteresowność, która w Liście do Rzymian 12:16 została opisana jako dążenie do zgody i pokorne dostosowywanie się do potrzeb i pragnień innych ludzi.

Ci, którzy dobrze zrozumieli sens tego fragmentu Pisma i stosują go w swoim życiu, z pewnością już odkryli, co znaczy kierować się w życiu miłością. Są altruistami. Nauczyli się dopasowywać do innych.

Z drugiej strony, osoby, które mają zbyt wysokie mniemanie o sobie, nie  potrafią być elastyczne w stosunku do wymagań innych ludzi. Ich zawyżone mniemanie o sobie sprawia, że traktują ich jak „małych” i „nieważnych”. Egoistycznie oczekują od otoczenia, że dostosuje się do nich, lecz same często nie są w stanie bez negatywnych emocji pogodzić się z czyjąś opinią.

Do której grupy należysz? Kiedyś żyłam jak typowa egoistka, ale obecnie już wiem, że bezinteresowne życie jest o wiele bardziej satysfakcjonujące.

Znakiem rozpoznawczym prawdziwego chrześcijanina jest umiejętność dopasowywania się do innych. Czy zechcesz jeszcze dziś poświęcić siebie i pokornie dążyć do jedności z ludźmi?

Modlitwa

Boże, proszę Cię, byś codziennie pokazywał mi, jak w sposób pełen miłości dopasowywać się do otoczenia. Nie chcę być egoistą, dlatego postanawiam, że będę bezinteresowany i układny – będę kochać innych jak prawdziwy chrześcijanin. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon