ਮਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਡਾਊਨਲੋਡ
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon