Besim Dhe Hir

Besim dhe Hir

Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, jo nga veprat, që të mos mburret askush. Efesianëve 2:8-9

Është e mrekullueshme të kuptosh se shpëtimi vjen nga hiri falas i Perëndisë dhe mund të merret lehtësisht nëpërmjet besimit të thjeshtë fëmijëror. Fatmirësisht, ne nuk duhet të punojmë për shpëtimin tonë, sepse Jezusi e ka bërë tashmë të gjithë punën. Ne marrim vetëm me besim! Unë besoj se e njëjta mënyrë që ne marrim faljen e mëkateve tona dhe jetën e përjetshme (shpëtimi) është e njëjta mënyrë që ne duhet të jetojmë jetën tonë të përditshme. Ne duhet të përziejmë besimin tonë me gjithçka që bëjmë.

Besimi është mbështetja e të gjithë personalitetit njerëzor te Zoti me besim absolut dhe siguri në fuqinë, urtësinë dhe mirësinë e Tij. Kur e kalojmë jetën duke u mbështetur tek Ai absolutisht në gjithçka, Ai gjithmonë do të na udhëheqë dhe do të na japë forcën dhe aftësinë për të bërë gjithçka që duhet të bëjmë. Lajmi i mirë është se nuk duhet të përpiqeni kurrë t’i bëni gjërat vetë! Zoti ka dërguar Frymën e Shenjtë, i cili është ndihmësi juaj, prandaj kërkoni dhe merrni ndihmën që ju nevojitet sot dhe çdo ditë dhe pushoni në dashurinë, mëshirën dhe hirin e Perëndisë.


Shkëmbeni të gjitha frikërat, ankthet dhe shqetësimet

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon