Besimi si Fëmijë

Besimi si Fëmijë

Kush, pra, do të përulet si ky fëmijë i vogël, do të jetë më i madhi në mbretërinë e qiejve. Mateu 18:4

Fëmijët besojnë atë që u thuhet. Disa njerëz thonë se fëmijët janë sylesh, por fëmijët nuk janë sylesh; ata kanë besim. Është natyra e një fëmije të besojë nëse nuk ka përjetuar diçka që i mëson ndryshe. Dhe një gjë tjetër që ne të gjithë dimë për fëmijët është se ata mund të shijojnë fjalë për fjalë pothuajse çdo gjë. Ata madje mund ta kthejnë punën në lojë!

Ati ynë qiellor dëshiron që ne të vijmë tek Ai si fëmijë. Ai dëshiron që ne të dimë se jemi të vegjlit e Tij të çmuar dhe të vendosim besimin tonë të plotë tek Ai që të kujdeset për ne. Ai dëshiron që ne të marrim dorën e Tij dhe të mbështetemi tek Ai, duke kërkuar vazhdimisht ndihmën e Tij. Çdo gjë që Perëndia na thërret të bëjmë, Ai do të na ndihmojë ta bëjmë. Ai është gati, në pritje dhe më shumë se i gatshëm. Ne mund të vijmë me përulësi si fëmijë të vegjël – të sinqertë, të thjeshtë, të ndershëm, të hapur – duke e ditur se pa Të, ne nuk mund të bëjmë asgjë.

Si fëmijë të Perëndisë, ne kurrë nuk kishim për qëllim të jetonim në asnjë lloj skllavërie. Ne mund të përjetojmë liri dhe liri të lavdishme – liri për të shijuar gjithçka që Perëndia na ka dhënë në Krishtin. Ai na ka dhënë jetën dhe synimi ynë duhet të jetë ta shijojmë atë.


Kërko të bëhesh dhe të mbetesh fëmijë me gjithë thjeshtësinë e një fëmije. Do të ndryshojë cilësinë e jetës tënde në mënyrë të mrekullueshme.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon