Dëshiron Të Dëgjosh Më Shumë?

Dëshiron Të Dëgjosh Më Shumë?

Do të shkoni pas Zotit, Perëndisë tuaj, [me nderim] do të keni frikë nga ai, do të respektoni urdhërimet e tij, do t’i bindeni zërit të tij, do t’i shërbeni dhe do të jeni të lidhur ngushtë me të. (LIGJI I PËRTËRIRË 13:4)

Nëse ne presim të dëgjojmë nga Perëndia, ne duhet të dëgjojmë zërin e Tij. Gjithashtu duhet të jemi të shpejtë në bindje nëse dëshirojmë të dëgjojmë shpesh prej Tij. Ndjeshmëria jonë ndaj zërit të Tij në zemrat tona mund të rritet me anë të bindjes dhe mund të zvogëlohet me anë të mosbindjes. Mosbindja shkakton akoma më shumë mosbindje, dhe bindja na çon në më tepër bindje.

Ka disa ditë kur ne e dimë sapo zgjohemi që do të kemi një “ditë sipas mishit.” Ne e nisim ditën duke u ndjerë kokëfortë dhe dembelë, të lodhur dhe të ndjeshëm. Mendimet tona të para janë: Dua që të gjithë të më lënë vetëm sot. Unë nuk po e pastroj shtëpinë, nuk do bëj pazar, as nuk do zbatoj dietën time; Unë vetëm do të ha gjatë të gjithë ditës – dhe dua që askush të mos më flasë fare për këtë.

Në ditë të tilla, ne duhet të marrim një vendim. Ne mund të ndjekim ato ndjenja ose mund të lutemi, “Perëndi, të lutem më ndihmo – dhe bëje shpejt!” Ndjenjat tona mund t’ia nënshtrojmë Zotit Jezus Krisht nëse ne thjesht i kërkojmë Atij të na ndihmojë të drejtojmë qëndrimet tona.

Unë di gjithçka për ditët e mishit; e di që ne mund të fillojmë të veprojmë keq dhe më pas të përkeqësohemi. Duket se sapo t’i dorëzohemi një qëndrimi egoist dhe të ndjekim mishin tonë, është në tatëpjetë gjithë pjesa tjetër e ditës. Por çdo herë që i bindemi ndërgjegjes tonë, ne hapim dritaren që Perëndia mund ta përdorë për të na udhëhequr me Frymën e Tij. Sa herë që i bindemi zërit të Perëndisë, ai lë dritë më shumë për herën tjetër. Sapo të njohim gëzimin e ndjekjes së Perëndisë, nuk do të jemi të gatshëm të jetojmë pa të.

FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Mos e lejo veten të kesh një “ditë sipas mishit” sot.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon