Dikush Po Lutet Për Ty

Dikush Po Lutet Për Ty

Unë lutem për ta (GJONI 17:9)

Ne e dimë se Jezusi lutet për ne. Tek Luka 22:32, Ai i thotë Pjetrit: “ Por unë jam lutur për ty.” Në vargun e sotëm, Ai thotë në lidhje me dishepujt e Tij: “Unë lutem për ta.” Gjithashtu tek Gjoni 17, Ai vazhdon dhe thotë: “ Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në Mua,” dhe kjo do të thotë ti dhe unë.

Çfarë bën një ndërmjetësues? Një ndërmjetësues lutet për të tjerët, duke qëndruar në boshllëkun që ekziston midis Perëndisë dhe një individi. Ne të gjithë kemi një boshllëk midis Perëndisë dhe vetes. Në fjalë të tjera, ne nuk jemi aq të shenjtë sa është Ai, por Jezusi është atje, duke qëndruar në atë boshllëk, duke sjellë Perëndinë dhe mua ose Perëndinë dhe ty, së bashku, që ne të kemi miqësi me Të dhe që Ai t’i përgjigjet lutjeve tona. A nuk është e mrekullueshme të dimë se për sa kohë që zemrat tona janë të drejta dhe për sa kohë që ne besojmë në Jezusin, Ai do të vëzhgojë, do të korrigjojë dhe do të kujdeset për çdo gjë të papërsosur që bëjmë? Unë dua që ju të imagjinoni. Jezusi qëndron përpara fronit të Perëndisë në emrin tuaj duke u lutur për ju. Ndërsa veproni, do të jeni në gjendje të besoni se papërsosmëritë tuaja do të trajtohen nëpërmjet ndërmjetësimit të Tij për ju.


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Jezusi po lutet për ty.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon