Të Drejtuar Nga Fryma e Shenjtë Në Lutje

Por ju, shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në Frymën e Shenjtë, JUDA 20

Ashtu si Efesianëve 6:18 na thotë se duhet të lutemi në çdo kohë me çdo lloj lutjeje, Juda na thotë gjithashtu se lutjet tona duhet të jenë “në Frymën e Shenjtë”. Apostulli Pal na thotë te Romakëve 8:26 se kur ne nuk dimë të lutemi, Fryma e Shenjtë di si të lutet në dobësinë tonë.

Është Fryma e Shenjtë e Perëndisë brenda nesh Ai që na nxit dhe na drejton të lutemi. Në vend që ta shtyjmë për më vonë, ne mund të mësojmë t’i dorëzohemi drejtimit të Frymës sapo ta ndiejmë atë. Kjo është pjesë e të mësuarit për t’u lutur me çdo lloj lutjeje në çdo kohë, kudo që të jemi dhe çfarëdo që mund të bëjmë.

Motoja jonë mund të jetë si kënga e vjetër shpirtërore, “Sa herë që ndiej Frymën që lëviz në zemrën time, do të lutem». Nëse e dimë se mund të lutemi kurdo dhe kudo, nuk do të ndihemi larg Perëndisë dhe nuk do të mendojmë se duhet të presim deri në momentin ose vendin e duhur për t›u lutur.

Kur udhëhiqemi nga Fryma e Shenjtë, ne mund të dimë se lutjet tona po arrijnë në fronin e Perëndisë dhe do të marrin përgjigje.


Kërkojini Frymës së Shenjtë të përfshihet në gjithçka që bëni. Ai është Ndihmuesi dhe Ai po pret që ju t’ia kërkoni këtë.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon