Ne Ecim

Ne Ecim

Hapat e njeriut [ të mirë] i drejton Zoti kur atij i pëlqejnë rrugët e tij [ dhe angazhohet në çdo hap]. Por kur rrëzohet, nuk shtrihet përtokë, sepse Zoti e mban për dore. (PSALMI 37:23-24)

Perëndia është i zënë me çdo hap tonin! Kjo do të thotë se ne nuk jemi kurrë vetëm. Kur rrëzohemi, Ai na ndihmon të ngrihemi dhe na inkurajon të shkojmë përsëri përpara. Asnjë person nuk do të mësojë të udhëhiqet nga Perëndia pa bërë disa gabime, por mbani mend se Ai dinte për to përpara se të ndodhnin. Perëndia nuk habitet nga rrëshqitjet dhe dështimet tona. Në fakt, Perëndia ka çdo ditë të jetës sonë të shkruar në librin e Tij përpara se të ndodhë qoftë edhe njëra prej tyre (shih Psalmin 139:16). Mos harroni se Zoti kënaqet me ju dhe është i zënë me çdo hap tuajin. Nëse bie, Ai do të të ngrejë lart.

Të gjithë burrat dhe gratë e mëdha për të cilët lexojmë dhe admirojmë në Bibël dhe gjatë historisë kanë bërë gabime. Perëndia nuk na zgjedh neve sepse jemi të përsosur, por që Ai të mund të tregohet i fortë nëpërmjet nesh. Ai në fakt zgjedh me qëllim gjërat e dobëta dhe marrëzi të botës për të mahnitur të gjithë dhe për të treguar madhështinë e Tij (shih 1 Korintasve 1:28–29). Mos pranoni presionin e armikut për të qenë të përsosur dhe mos bëni kurrë gabime. Çdo ditë, bëni më të mirën tuaj dhe besoni Zotit që të bëjë pjesën tjetër! Asnjëherë mos kini frikë nga gabimet tuaja, por përkundrazi kini një qëndrim për të mësuar prej tyre. Lërini të gjitha gabimet tuaja të jenë një kurs kolegji në atë që nuk duhet t’i bëni më kurrë!


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Mos kini frikë; Perëndia është me ju.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon