Perëndia E Bekon Bindjen

Perëndia e Bekon Bindjen

Prandaj, në qoftë se do ta dëgjoni me vëmendje zërin tim dhe zbatoni besëlidhjen time, do të jeni thesari im i veçantë ndërmjet tërë popujve, sepse gjithë toka është imja. EEksodi19:5

Hiri dhe fuqia e Perëndisë janë të disponueshme për ne që t’i përdorim. Perëndia na mundëson ose na jep një vajosje të Frymës së Shenjtë për të bërë atë që Ai na thotë të bëjmë. Ndonjëherë pasi Ai na ka nxitur të shkojmë në një drejtim tjetër, ne ende vazhdojmë të këmbëngulim në planin tonë origjinal. Nëse jemi duke bërë diçka që Ai nuk e ka miratuar, Ai s’ka asnjë detyrim të na japë energjinë që na duhet për ta bërë atë. Ne po veprojmë në forcat tona dhe jo nën udhëheqjen e Frymës së Shenjtë. Pastaj irritohemi, stresohemi ose rraskapitemi, humbasim vetëkontrollin, thjesht duke injoruar nxitjen e Frymës.

Shumë njerëz janë të stresuar dhe të rraskapitur duke shkuar në drejtimin e tyre në vend që të ndjekin drejtimin e Perëndisë. Ata përfundojnë në situata stresuese kur shkojnë në një drejtim tjetër nga ai që i ka nxitur Perëndia. Pastaj përfundojnë të rraskapitur në mes të mosbindjes dhe përfundojnë duke luftuar për të përfunduar atë që nisën jashtë drejtimit të Perëndisë, gjithë kohën duke iu lutur Zotit që t’i bekojë ata.

Fatmirësisht, Perëndia është i mëshirshëm, dhe Ai na ndihmon në mes të gabimeve tona. Por Ai nuk do të na japë forcë dhe energji për të mos iu bindur Atij. Ne mund të shmangim shumë situata stresuese thjesht duke iu bindur nxitjeve të Frymës së Shenjtë gjithmonë.


Më shumë bindje gjithmonë është e barabartë me më pak stres!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon