Perëndia Është Për Ty

Merrni Dashurinë e Perëndisë

Çfarë të themi, pra, për këto? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? ROMAKËVE 8:31

Perëndia është një Perëndi i madh; asgjë nuk është e pamundur me Të. Ne nuk kemi asgjë për t’u frikësuar nga armiqtë tanë sepse asnjëri prej tyre nuk është aq i madh sa Perëndia ynë.

Perëndia është për ne; Ai është në anën tonë. Djalli ka një pozicion, ai është kundër nesh. Por Perëndia është mbi ne, nën ne, përmes nesh, për ne, dhe ai na rrethon ne. Prej kujt, atëherë, duhet të kemi frikë?
Ashtu si Mali i Sionit, ne nuk duhet të lëvizim kurrë sepse Perëndia është i gjithi rreth nesh. Dhe nëse kjo nuk të mjafton, kam ruajtur pjesën më të mirë për në fund: Ai është brenda nesh, dhe Ai tha që nuk do të na lerë kurrë dhe nuk do të na braktisë.

Shpëtimi është bekimi më i jashtëzakonshëm nga Perëndia, dhe neve na është dhënë një Ndihmues, Fryma e Shenjtë, për të na fuqizuar që të jemi si Jezusi. Perëndia ka bekime dhe fuqi frymërore me bollëk për ne. Ai është i fuqishëm, i madh dhe i aftë të bëjë atë që ne nuk mund ta bëjmë kurrë vetë.

Perëndia dëshiron që ne ta lëmë Frymën e Shenjtë të rrjedhë përmes nesh në fuqi për t’i treguar njerëzve dashurinë e Tij dhe për t’i ndihmuar njerëzit me dhuratat e Tij. Gjithçka vendos Atë në qendër.


Perëndia zgjedh gjërat e dobëta të botës dhe gjërat e marra të botës, me qëllim, që njerëzit të mund të shohin dhe të thonë: “Duhet të jetë Perëndia!”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon