Prit Për Më Shumë

Prit Për Më Shumë

Kam edhe shumë për t’ju thënë, por tani ju nuk mund t’i mbani. (GJONI 16:12)

Jezusi u tha fjalët e vargut të sotëm dishepujve të Tij, në thelb duke u thënë atyre se nuk ishin gati të dëgjonin gjithçka që Ai kishte për të thënë, por duke premtuar se Fryma e Shenjtë do të vinte dhe do t’i çonte ata në të gjithë të vërtetën (shih Gjoni 16:13). Ai gjithashtu premtoi se Fryma e Shenjtë do të vazhdojë të na mësojë të gjitha gjërat dhe të na sjellë në kujtesë gjithçka që Perëndia ka thënë nëpërmjet Fjalës së Tij (shih Gjoni 14:26).

Kur Jezusi tha këto fjalë, Ai po fliste me burra me të cilët kishte kaluar tre vitet e fundit. Ata kishin qenë me Të ditë e natë, megjithatë Ai tregoi se kishte më shumë për t’i mësuar. Ne do të mendonim se nëse Jezusi do të ishte me ne personalisht për tre vjet, ditë e natë, ne do të kishim mësuar gjithçka që duhet të dimë. Mendoj se nëse do të kisha një muaj të pandërprerë me njerëzit, do t’u tregoja gjithçka që di. Por Jezusi tha të presim më shumë sepse Ai gjithmonë do të ketë diçka për të na thënë për situatat e reja me të cilat përballemi. Zbulesa e Perëndisë dhe Fjalës së Tij është progresive. Ndërsa maturohemi në Të, ne jemi në gjendje të kuptojmë atë që nuk mund ta kuptonim më parë. Ne mund të lexojmë një varg të Shkrimit dhjetë herë dhe pastaj herën tjetër që e lexojmë, shohim diçka që nuk e dinim më parë. Çdo ditë mund të prisni që Perëndia t’ju mësojë diçka nëse i kushtoni vëmendje asaj që Ai thotë dhe zbulon.


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Prit që Fryma e Shenjtë të të mësojë diçka të re çdo ditë. Konsidero mbajtjen e një ditari për gjërat që ti mëson.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon