Rezistoi Frikës; Përqafo Besimit

Rezistoi Frikës; Përqafo Besimit

Edhe pa besim është e pamundur t’i pëlqesh Atij, sepse ai që i afrohet Perëndisë duhet të besojë se Perëndia është, dhe se është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë atë. (HEBRENJVE 11:6)

Satani punon papushim duke u përpjekur të na mbushë jetën me frikë. Meqenëse dëgjojmë nga Perëndia me anë të besimit, ne duhet t’i rezistojmë frikës në mënyrë agresive. Bibla thotë se Fjala e Perëndisë zbulon një drejtësi që na çon nga besimi në besim (shih Romakëve 1:17). Nëse mësojmë se kush jemi në Krishtin Jezus dhe kuptojmë se sa Ai na do, ne mund t’i qasemi gjithçkaje në një qëndrim besimi. Perëndia ka thënë në mënyrë të përsëritur se ne nuk kemi nevojë të kemi frikë sepse Ai është me ne.

Lutja që është me besim do të na ndihmojë ne dhe të tjerët në mënyra mahnitëse; prandaj, unë ju inkurajoj që të mbani besimin tuaj të fortë. Ne marrim vullnetin e Perëndisë përmes lutjeve të besimit, por gjithashtu mund ta marrim vullnetin e Satanit përmes frikës. Jobi tha se gjëja nga e cila kishte frikë i erdhi (shih Jobi 3:25), prandaj sigurohu që të jetosh nga besimi në besim. Afrohuni gjithçkaje që bëni duke besuar se Perëndia është i mirë dhe duke pritur të merrni më të mirën e Tij.

Lutja është një nga gjërat më të rëndësishme, të cilës duhet ti qasemi me një zemër plot me besim. Kjo hap dritaret e qiellit dhe çliron fuqinë e Perëndisë në jetët dhe rrethanat tona. Jini shumë vigjilentë që frika të mos vjedhë lutjet tuaja dhe të të fshehë nga marrja e asaj që Perëndia ka për ty. Nëse po kalon probleme serioze me frikën, të rekomandoj të fillosh të lutesh duke thënë “Unë i afrohem Perëndisë në besim sot dhe kundërshtoj çdo lloj frike.” Tani lutu me guxim, duke pritur të dëgjosh nga Perëndia, dhe mbaj mend që Perëndia i përgjigjet lutjeve të tua sepse Ai është i mirë, jo sepse ti je i përsosur.

FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Mbaje zemrën tënde plot me besim.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon