Si Të Lutemi Pa Pushim

Si Të Lutemi Pa Pushim

Duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lutje dhe përgjërim në Frymë dhe, duke ndenjur zgjuar për këtë me çdo këmbëngulje dhe përgjërim për të gjithë shenjtorët, Efesianëve 6:18

Shumica e besimtarëve janë njohur me versionin King James të përkthimit të Biblës, për vargun tek 1 Thesalonikasve 5:17. Ai thotë: “ Lutuni pa pushim.”

Unë habitesha, Zot si mund të arrij në atë vend ku të jem në gjendje të lutem pa pushim? Për mua fraza “pa pushim” do të thotë pa ndalim, pa u ndërprerë aspak. Unë nuk e kuptoja si mund të ishte e mundur një gjë e tillë?

Tani kam një kuptim më të mirë të asaj që Pali thotë. Ai do të thotë që lutja duhet të jetë si frymëmarrja, diçka që ne e bëjmë vazhdimisht por shpesh në mënyrë të pandërgjegjshme. Trupat tanë fizikë kërkojnë frymëmarrje. Në mënyrë të njëjtë, jeta jonë frymërore është krijuar për t’u ushqyer dhe për t’u mbajtur me lutje të vazhdueshme.

Problemi është që për shkak të të menduarit në mënyrë legaliste dhe fetare ne kemi idenë e gabuar që nëse nuk mbajmë një orar të caktuar lutje, atëherë jemi në humbje. Nëse bëhemi shumë “fetarë” për lutjen, duke menduar që duhet ta bëjmë atë për një kohë të caktuar sepse kështu e bën dhe dikush tjetër, ne do të sjellim ndëshkim mbi veten tonë. Mësimi i rëndësishëm për lutjen nuk është postura, koha apo vendi, por të mësosh të lutesh në mënyrën tënde përgjatë ditës. Lutu në besim, në çdo kohë, në çdo vend.


Është Fryma e Shenjtë Ai që do t›ju udhëheqë në një jetë me lutje të vazhdueshme.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon