të kuptojmë natyrën njerëzore

Por Jezusi (nga ana e tij) nuk u zinte besë atyre, sepse i njihte të gjithë (njerëzit), dhe sepse nuk kishte nevojë që ndokush të jepte dëshmi për njeriun (nuk kishte nevojë për prova nga askush), sepse ai e dinte ç’ishte brenda njeriut (mund të lexonte zemrat e tyre). – Gjoni 2:24-25

Një herë, ndërsa isha përfshirë në një situatë zhgënjyese të kishës, Perëndia më solli këto vargje në vëmendje. Flet për marrëdhënien e Jezusit me dishepujt e tij.

Haptazi thotë që Jezusi nuk u zinte besë atyre. Ndërsa Ai u dha veten e tij atyre dhe jetoi me ata, Ai e dinte që ata nuk ishin të përsosur. Ai e kuptonte natyrën njerëzore dhe nuk ua besonte veten e vet atyre.

Kjo më bëri të kuptoj që kisha vendosur besimin tek njerëzit, kur në fakt i përkiste vetëm Perëndisë dhe i kisha hapur rrugën vetes për zhgënjim.

Nuk mund të shkojmë përtej mundësive tona në marrëdhëniet njerëzore. Nëse shkojmë përtej urtësisë së perëndishme, me siguri që do të lëndohemi. Është e thjeshtë të biem në kurthin e mendimit se disa njerëz nuk do të na lëndojnë asnjëherë, dhe më pas të zhgënjehemi kur shikojmë që ky standard nuk jetohet. Askush nuk është i përsosur.

Lajmi i mirë është që Perëndia është i përsosur dhe nuk do të na zhgënjejë. Është gjithmonë i dashur dhe i mirë. Mos hidhni besimin që i përket Perëndisë, tek njerëzit. Përkundrazi, jepni veten tuaj plotësisht tek Perëndia. Vetëm Ai mund të besohet plotësisht.

Lutje

Perëndi, askush nuk është i përsosur, por Ti je. Unë dua që gjithmonë ta vendos besimin tim tek Ti dhe të besoj që asnjëherë nuk do të më zhgënjesh. Unë gjej ngushëllim në përsosmërinë Tënde.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon