Thjeshtësia e Gëzimit dhe Paqes

sepse mbretëria e Perëndisë nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësia, paqja dhe gëzimi në Frymën e Shenjtë. ROMAKËVE 14:17

Shumë vite më parë, kisha këtë mendim: Jeta nuk duhet të jetë kurrë kaq e ndërlikuar. Diçka fshihej brenda, duke më shteruar vazhdimisht gëzimin. Filloi të më shtypte saqë po dyshoja në vend që të besoja. Po dyshoja në thirrjen e Perëndisë në jetën time, po pyesja veten nëse Ai do t’i plotësonte nevojat tona, duke vënë në dyshim vendimet dhe veprimet e mia.

Unë isha bërë negative në vend që të isha pozitive. Unë dyshoja në vend që të besoja.

Dyshimi ndërlikon gjithçka. Ai hyn përmes derës së zemrës suaj, duke e mbushur mendjen tuaj me arsyetim që të çon në negativitet. Ai rrotullohet rreth rrethanave ose situatave të jetës suaj, duke u përpjekur të gjejë përgjigje për to.

Fjala e Perëndisë nuk na udhëzon të kërkojmë përgjigjet tona. Megjithatë, ne jemi të udhëzuar t’i besojmë Perëndisë me gjithë zemër dhe shpirt (Fjalët e Urta 3:5). Kur ndjekim udhëzimet e thjeshta që Zoti ka përcaktuar për ne, ato do të na afrojnë me Të, duke na bërë të jetojmë në gëzim dhe paqe.

Kur dyshimi troket në derën tuaj, përgjigjuni me zemër besimi dhe gjithmonë do ta ruani fitoren.


Gëzimi nuk çlirohet kurrë përmes mosbesimit por është gjithmonë i pranishëm aty ku ka besim.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon