Vazhdo Të Ecësh Përpara

Vazhdo Të Ecësh Përpara

Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por [por na ka dhënë një frymë] force, dashurie dhe mendjekthjelltësie. ( 2 TIMOTEUT 1:7)

Në gjërat shpirtërore, ose po ecim përpara ose po fillojmë të rrëshqasim prapa. Ne ose po rritemi ose po vdesim. Nuk ka gjë të tillë si krishterimi i fjetur apo neutral. Ne nuk mund ta lëmë në pritje ose në ruajtje ecjen tonë të krishterë deri më vonë. Është jetike të vazhdosh përpara. Kjo është arsyeja pse Pali e udhëzoi Timoteun që të nxiste dhuratën e Perëndisë brenda tij dhe të rindezte zjarrin për Perëndinë në zemrën e tij (shih 2 Timoteut 1:6).

Me sa duket, Timoteu kishte nevojë për këtë inkurajim. Duke gjykuar nga vargu për sot, ai duhet të ketë qenë duke luftuar me frikën. Sa herë që lejojmë që frika të na pushtojë, ne bëhemi të palëvizshëm në vend që të jemi aktivë. Frika na ngrin në vend; pengon përparimin.

Ndoshta Timoteu kishte frikë sepse të Krishterët në ditën e tij ishin duke vuajtur persekutime ekstreme. Mbi të gjitha, mentori i tij Pali ishte hedhur në burg dhe mund të ketë menduar se e njëjta gjë mund t’i ndodhte edhe atij.
Megjithatë, Pali e nxiti që të ngrihej, të kthehej në rrugën e duhur, të ishte besnik ndaj thirrjes për jetën e tij dhe të kujtonte se Perëndia nuk i kishte dhënë “frymën e frikës; por force, dashurie dhe mendjekthjelltësie.”

Kjo është pikërisht ajo që marrim kur marrim plotësinë e Frymës së Shenjtë – fuqi, dashuri dhe mendje të shëndoshë. Kur tundoheni të keni frikë, mbani mend këtë të vërtetë. Qëndroni vetëm me Perëndinë dhe lëreni Frymën e Shenjtë t’ju mbushë me guxim dhe besim në mënyrë që të mund të ecni përpara.


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Sigurohuni të jeni bashkë me Jezusin sot dhe jo me problemet tuaja; mendo për Të dhe jo për to.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon