Dostatočne v bezpečí na to, aby ste boli iní

Iný je lesk slnka, iný mesiaca a iný hviezd; veď leskom líši sa hviezda od hviezdy. 1.KORINŤANOM 15:41

Každý z nás je iný. Tak ako slnko, mesiac a hviezdy, aj nás Boh stvoril, aby sme sa navzájom odlišovali a urobil to zámerne, Každý z nás napĺňa nejakú potrebu a všetci sme súčasťou celkového Božieho plánu. Keď sa snažíme byť ako niekto iný, strácame samých seba a vzďaľujeme sa od toho, kým nás Boh stvoril. Boh nás stvoril, aby sme zapadli do Jeho plánu a nie, aby sme sa cítili byť pod tlakom, keď sa snažíme zapadnúť do plánov všetkých ostatých okolo nás.

Je v poriadku byť iným, pretože tak sme boli stvorení. Všetci sa rodíme s rôznymi povahami, rôznymi fyzickými vlastnosťami, rôznymi odtlačkami prstov, rôznymi darmi a schopnosťami. Našim cieľom by malo byť zistiť, čím by sme ako jednotlivci mali byť a byť úspešní. Preto nás v Rimanom 12 vyučuje, aby sme sa odovzdali daru, ktorý máme. Máme zistiť, v čom sme dobrí a potom sa do toho vrhnúť z celého srdca.

Môžeme v slobode milovať a prijímať sami seba, tiež aj ostatných okolo nás bez pocitu tlaku z porovnávania alebo súťaženia. Ľudia, ktorí sa cítia byť v bezpečí, ktorí vedia, že ich Boh miluje a má pre nich plán, nie sú ohrození schopnosťami iných ľudí. Užívajú si to, čo dokážu iní ľudia a tiež si užívajú to, čo môžu robiť oni.


Boh vám dal dary a túžby, aby ste ich používali. Zamerajte sa na svoj potenciál, namiesto na svoje obmedzenia.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon