Akceptuj Osobu Akou Ťa Boh Stvoril

Akceptuj osobu akou ťa Boh stvoril.

… hľadá pokoj a usiluje sa oň [Netúži len po pokojných vzťahoch s Bohom, so svojimi blížnymi a sebou samým, ale ich hľadá a vytvára ich!] 1.Peter 3:11 (zvýraznenie pridané autorkou)

Počas mojich rokov v službe som zistila, že mnoho ľudí nemá rado samých seba. Odmietajú sami seba! Toto je oveľa väčší problém, ako si myslíme. Určite nie je Božou vôľou pre Jeho deti, aby boli sami proti sebe. Je to skôr súčasťou satanovho pokusu urobiť nás nešťastnými a zabrániť nám milovať iných.

Ak nevychádzame dobre sami so sebou, nevychádzame dobre ani s ostatnými ľuďmi. Ak odmietame sami seba, môže sa nám zdať, že nás odmietajú aj ostatní. Vzťahy sú dôležitou súčasťou našich životov. To, čo cítime sami k sebe je určujúcim faktorom úspechu v našom živote a vo vzťahoch. Musíme úplne dôverovať Kristovi!

Naša predstava o sebe samých je vnútorným obrazom, ktorý v sebe nosíme. Ak to, čo vidíme nie je zdravé, nie je v súlade s Písmom, potom budeme trpieť strachom, neistotou a rôznymi mylnými predstavami o sebe.

Boh nás miluje a chce, aby sme prijali Jeho lásku. A kvôli Jeho láske môžeme mať radi sami seba zdravým, vyváženým spôsobom. Sme Božie deti, ľudia, ktorí sú milovaní, prijatí a skrze Jeho milosť sa denne zlepšujeme!


Ježiš prišiel, aby priniesol obnovenie do našich životov. Jednou z veci, ktorú prišiel obnoviť je náš zdravý, vyvážený obraz o samých sebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon