Ako byť šťastný

Ako byť šťastný

„A majúc rozdielne dary (talenty, schopnosti, vlastnosti), podľa milosti, ktorá nám je daná, buď proroctvo, nech je v úmere s vierou.“ (RIMANOM 12:6)

Každý z nás má rozdielne dary podľa milosti, ktorá je nám daná, aby sme fungovali v daroch, ktoré nám Boh dal. Dnešný verš hovorí, že máme používať naše dary podľa milosti, ktorá je nám daná.

Dvaja ľudia môžu byť obdarovaní aby vyučovali, ale jeden môže byť ráznejším učiteľom ako ten druhý, pretože má od Boha viac milosti a je povolaný konkrétne k tomuto. Prečo? Pretože Duch Svätý dáva dary podľa toho, ako On chce (pozri 1.Korinťanom 12:11). On má svoje dôvody, prečo to tak robí a my Mu musíme dôverovať. Mali by sme byť vďační za to, čo nám dáva a nežiarliť na obdarovanie niekoho iného. Nemôžeme chodiť v láske voči iným ľuďom a zároveň im závidieť ich dary.

Môj manžel by mohol žiarliť, pretože mi Boh dal dar vyučovania, ktorý jemu nedal. Dave si už dávno uvedomil, že nebude šťastný, ak by sa snažil chodiť mimo milosti, ktorá mu bola daná. Ak by sa on snažil byť tým, kým som ja, určite by stratil svoju radosť. Dave má pomazanie v oblasti administratívy a financií. Táto časť našej služby je rovnako dôležitá, ako tá moja.

Ak chcete byť naozaj šťastní, robte to, na čo máte milosť a do čoho ste povolaní. Duch Svätý k vám bude rozprávať o tom, čo máte robiť a pomôže vám pochopiť milosť, ktorú ste dostali. Nežiarlite na iných ale choďte v láske voči ľuďom a vo vernosti k povolaniu, a milosti vo vašom živote.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Si úžasnou osobou s obrovskými darmi a schopnosťami, takže sa nemusíš porovnávať s niekým iným.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon