Ako vyzerá Božia láska?

On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle [pretože Ho to potešilo a bol to Jeho láskavý úmysel] predurčil (určil, naplánoval v láske k nám), aby sme sa skrze Ježiša Krista stali Jeho adoptovanými (zjavenými) synmi. – EFEŽANOM 1:5

Prečo nás Boh miluje aj takých nedokonalých, akými sme? Pretože to chce – teší Ho to. Je to Jeho prirodzenosť nás milovať bez ohľadu na to, aké hriešne môžu byť naše skutky.

Boh premohol zlo dobrom (pozri Rimanom 12:21). Robí to vyliatím Svojej neobmedzenej milosti na nás, takže keď hrešíme, Jeho milosť sa stáva väčšou ako náš hriech. Presne tak, ako nás Boh nedokáže nemilovať, práve tak, ani my nedokážeme urobiť niečo, čo by Mu zabránilo nás milovať.

Boh miluje, pretože to je Jeho prirodzenosť. On je láska (pozri Ján 4:8). Možno nemiluje vždy všetko, čo robíme, ale nás miluje. Božia láska je moc, ktorá odpúšťa naše hriechy, uzdravuje naše emocionálne rany a zahojí naše zranené srdcia (pozri Žalm 147:3).

Božia láska je bezpodmienečná; zakladá sa na Ňom, nie na nás! Akonáhle si uvedomíš, že Boh ťa miluje bez ohľadu na to, čo si urobil alebo neurobil, tak môžeš zažiť neuveriteľný prielom. Prestaň sa snažiť získať si Jeho lásku a jednoducho ju len prijmi a uži si ju.

Modlitba

Bože, Tvoja láska je neuveriteľná. Upriamenie sa na Tvoju lásku mi pripomína, že je založená na Tvojej dobrote a nie na mojich skutkoch. Pomôž mi prijať Tvoju lásku.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon