Áno, dokážeš to!

Áno, dokážeš to!

Také pokušenie (skúška, ktorá sa nepovažuje za lákadlo k hriechu), [bez ohľadu na to, ako príde alebo kam vedie] ťa postihlo, ktoré je pre človeka bežné…. —1. KORINSKÝM 10:13

My všetci čelíme pokušeniam. Je to nevyhnutnou súčasťou života. Otázkou nie je, či Budeš pokúšaný?, ale otázkou je, že Ak budeš pokúšaný, budeš pripravený?

Naozaj chcem, aby si si uvedomil: Ty dokážeš poraziť pokušenie. Prestaň hovoriť: „Joyce, nemyslím si, že to dokážem.“ Odstráň slovo „Nedokážem!“ zo svojho slovníka.

Máš pravdu, vo svojej vlastnej sile a vlastnými schopnosťami to nedokážeš! Avšak, keď vložíš Božie Slovo do svojho srdca, keď sa budeš opierať o Jeho silu a dôverovať Jeho zasľúbeniam, neexistuje také pokušenie, ktoré by si nevedel premôcť.

V priebehu rokov som si všimla päť vecí, ktoré fungujú v prekonávaní pokušení. Prvá, musíš byť múdry. Rozmýšľaj o rozhodnutiach a ich následkoch skôr, ako ich urobíš. Múdrosť hľadí vpred.

Druhá, musíš veriť, že dokážeš odolať pokušeniu. Odsúdenie, vina a hanba pracujú proti tebe – ak ich zastavíš, stratia svoju moc, ale ak sa dostanú do pohybu, je ťažké ich zastaviť. Tretia, čeliť pokušeniu patrí do normálneho života. Ak očakávaš bitku, tak vždy budeš pripravený. Štvrtá, vyhni sa oblastiam, v ktorých si slabý. Nechoď do situácií, v ktorých môžeš ľahko spadnúť. Ak zápasíš s manažovaním svojich financií, tak nechoď do obchodného centra, keď si nemôžeš dovoliť nič kúpiť!

Posledná, priveľa si nedôveruj. Nepromujeme z pokušenia. Je jednoduché si myslieť, že si dostatočne zrelý na to, aby si spadol. Avšak potom, keď spadneš, staneš sa ľahkým terčom.

Boh chce, aby si Mu dôveroval, že prinesie víťazstvo do každej oblasti tvojho života. Jeho milosťou… to dokážeš!


Modlitba

Bože, uvedomujem si, že pokušenie je súčasťou života. Pomôž mi, aby som nebol prichytený ako nepripravený či prekvapený, keď príde. Ďakujem Ti za múdrosť a milosť prekonať každé pokušenie a žiť v Tvojom víťazstve.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon