Bež Svoj Závod

Bež Svoj Závod

Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Židom 12:1

Ak chceme bežať svoj závod v živote, ak chceme naplniť svoje povolanie a konať Božiu vôľu, je dôležité, aby sme odložili každú záťaž a hriech, a bežali závod s trpezlivosťou. V časoch, kedy bol tento verš napísaný, bežci pripravovali svoje telá na preteky presne tak isto, ako aj my dnes. Avšak, v časoch pretekov sa úplne vyzliekli, mali na sebe len šaty okolo svojich bedier, kvôli tomu, aby im nič v behu neprekážalo. Tiež si namastili svoje telá jemnými olejmi.

V našom kresťanskom živote sme povolaní odstrániť všetko, čo nám bráni v behu, ktorý pre nás Boh pripravil. Ak chcem vyhrať svoj závod, je nevyhnutné byť dobre naolejovaný alebo pomazaný Duchom Svätým (často symbolizovaným ako olej).

Diabol má mnoho spôsobov, ako nás zamotať, zabrániť nám byť v poslušnosti Božiemu Slovu a rozvíjať s Ním dôverný vzťah. Je mnoho rušivých vplyvov a požiadaviek v našej dobe, avšak s Božím vedením vieme odstrániť vecí, ktoré nám môžu prekážať. Majte svoje oči na svojom cieli a naučte sa povedať „nie“ veciam, ktoré vás rozptyľujú a bránia vám naplno využívať váš potenciál.


Rozhodnite sa, že vám nič nebude brániť v napĺňaní Božieho plánu a zámeru s vašim životom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon