Boh dáva autoritu

Bůh dává autoritu

„Každá duša buď poddaná nadriadeným (občianskym) vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha [na základe Jeho dovolenia, Jeho schválenia]; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom.“ (RIMANOM 13:1, SEP)

Postoj cti a podriadenosti voči autorite musí preniknúť do nášho každodenného života, pretože Boh dáva autoritu, aby nás udržal v bezpečí a podporoval našu radosť. On nám dáva duchovnú aj prirodzenú autoritu a je dôležité poslúchať obidve. Mali by sme rešpektovať aj nariadenia vydané autoritami. Napríklad, ak existuje zóna „Zákaz parkovania“, neparkujte tam. Ak jediným miestom, ktoré je k dispozícii je miesto pre telesne postihnutých a vy nie ste zdravotne postihnutí, neparkujte tam, aj keď to znamená, že by ste mali ísť dlhú cestu pešo! Ak bliká červené svetlo „Stoj“, tak zostaňte stáť. Neprechádzajte cez cestu len preto, že sa ponáhľate. Ak je na ceste značka „Zákaz prechodu“, tak tade neprechádzajte.

Možno si hovoríte, tieto veci predsa nemôžu nič zmeniť. To sú len také maličkosti. Mám veľké problémy, na ktoré potrebujem odpovede. Dobre, avšak všetci si ponecháme svoje vlastné veľké problémy dovtedy, kým sa nenaučíme, že naše zdanlivo malé, každodenné rozhodnutia rešpektovať alebo nerešpektovať autoritu, majú veľký vplyv na naše životy.

Správanie podobné tomu, ktoré som práve opísala, odzrkadľuje neúctivý postoj k autorite. Tento postoj bráni našej schopnosti počuť Boží hlas, pretože sám Boh dáva autority do našich životov a chce, aby sme si ich uctili. Ctíme Boha tým, že ctíme autority okolo nás.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Dávaj si pozor, aby si poslúchal Boha v maličkostiach a tvoja poslušnosť prinesie obrovské zmeny do tvojho života.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon