Boh má odpoveď skôr ako Ho začneš prosiť

Boh má odpoveď skôr ako Ho začneš prosiť

„Na veleslávneho som volal Hospodina, a bol som zachránený od svojich nepriateľov.“ (2.SAMUELOVA 22:4)

Tvárou v tvár skľučujúcej bitke sa Jozafát priblížil k Bohu tým, že Ho najskôr chválil a povedal Mu, aký je veľký, úžasný, mocný a slávny. Potom začal rozprávať o konkrétnych mocných činoch, ktoré Pán urobil v minulosti, aby ochránil svoj ľud a dodržal svoje zasľúbenia. Po tom všetkom predložil Bohu svoju prosbu. Začal vyjadrením svojej úplnej dôvery v to, že Pán tento problém zvládne. Potom len jednoducho povedal: „Ó, mimochodom Bože, naši nepriatelia idú proti nám, aby sa pokúsili zobrať náš majetok, ktorý si nám Ty dal do dedičstva. Myslel som si, že Ti môžem spomenúť tento malý problém. Ale Ty si tak veľký a viem, že už dávno máš túto situáciu pod kontrolou.“

Keď prosíme Boha o pomoc, mali by sme si uvedomiť, že nás počuje už keď prosíme prvýkrát. Nemusíme tráviť čas modlitbou a dookola prosiť o to isté. Myslím si, že najlepšie je poprosiť Boha o to, čo chceme alebo potrebujeme, a potom, keď nám to znovu príde na myseľ, poďakovať Mu, že pracuje. Potrebujeme Mu povedať, že Mu dôverujeme a vieme, že Jeho načasovanie bude dokonalé.

Boh má plán na vaše oslobodenie ešte skôr, ako sa vaše problémy objavia. Boh nikdy nie je prekvapený! Neustále buďte zameraní na Neho, uctievajte Ho, chváľte a ďakujte Mu, že pomoc je na ceste. Neustále pokračujte v počúvaní Jeho hlasu, keď vás sprevádza vašimi bitkami až k víťazstvu.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh nepotrebuje naše pripomínanie ale potrebuje našu chválu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon