Boh nás miluje dostatočne na to, aby nás zmenil

Boh nás utešuje a povzbudzuje

„Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto obstojí, keď sa ukáže?! Lebo on je ako prepaľujúci oheň a ako lúh práčov.“ (MALACHIÁŠ 3:2, SEB)

Boh používa svoj očisťujúci oheň, aby nás zmenil a urobil nás ľuďmi, akými chce, aby sme boli. Uvedomujem si, že nie je ľahké sa zmeniť. Študovala som Božie Slovo viac ako tridsať rokov, avšak stále musím pracovať na mnohých veciach a dovoliť Bohu, aby ma nejakým spôsobom menil. Stále nie som tam, kde by som potrebovala byť, ale ďakujem Bohu, že už nie som tam, kde som zvykla byť predtým.

Ak budeme tvrdohlaví alebo neochotní činiť pokánie, keď Boží očisťujúci oheň príde, aby ukázal správanie, ktoré je potrebné zmeniť, potom sa láska stane tvrdohlavou. Dovoľte mi vysvetliť to. Vieme, že Boh je láska, a že je aj žiarlivý. Nechce aby niečo v našom živote zaujalo miesto, ktoré patrí Jemu. A Láska, samotný Boh, bude dostatočne žiarlivý a „tvrdohlavý“, aby bol s nami dovtedy, kým sa nedostaneme na Jeho cestu. Láska (Boh) nám ukáže veci, ktoré nechceme vidieť, aby nám pomohol byť tým, kým potrebujeme byť.

Oheň pohltí všetky nečistoty a zanechá len to, čo je na Božiu slávu. Veľa „starej Joyce Meyer“ bolo v priebehu rokov spálenej v Božom očisťujúcom ohni. Určite to nebolo jednoduché, ale určite to stálo za to.

Boží očisťujúci oheň k vám môže prísť rôznymi spôsobmi. Môžete mať na srdci, aby ste prestali niečo robiť a začali robiť niečo iné. Môžete sa cítiť pod odsúdením, keď k vám bude rozprávať skrze Jeho Slovo alebo budete počuť, keď Duch Svätý bude priamo rozprávať k vášmu duchu. Avšak, akýmkoľvek spôsobom príde, Boh prinesie svoj očisťujúci oheň do vášho života. Keď príde, neodmietajte ho, ale dôverujte Bohu a nechajte oheň robiť jeho prácu.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh ťa každodenne mení a dnes si lepší, ako si bol včera.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon