Boh nie je oslávený cez naše utrpenie

Na to myslite, čo je hore (vyššie veci), nie na to, čo je na zemi. – KOLOŠANOM 3:2

Mnoho kresťanov žije vo falošnej predstave, že Boh od nich chce, aby trpeli. To v nich vytvára neustálu mentalitu obete. Utrpenie je nevyhnutné, no Boh sa neraduje z nášho utrpenia. Boha požehnáva, ak počas nášho utrpenia máme dobrý postoj – a On chce, aby sme zvíťazili!

Tak prečo by sme mali zostať zahorknutí, nahnevaní, zranení či depresívni?

Existuje len jeden úspešný spôsob ako prekonať utrpenia správnym postojom: Nastav si myseľ a udržuj ju zameranú na veci, ktoré sú hore a nie na veci, ktoré sú na zemi. Musíš byť vyzbrojený správnym myslením, inak to počas ťažkého obdobia vzdáš.

Nastav si svoju myseľ a uvedom si, že prerod z obete na víťaza nebude rýchly proces. Vyžaduje si to čas, no tá skúsenosť ťa posilní a uschopní ťa pomáhať ostatným, ktorí čelia podobným bojom.

Nadchni sa svojou budúcnosťou a pochop, že prechádzať cez niečo s Bohom znamená, že na druhej strane vyjdeš vo víťazstve a to nemôže byť od teba zobrané.

Modlitba

Bože, potrebujem Tvoju pomoc, aby som prekonal mentalitu obete. Rozhodujem sa zamerať svoju myseľ na veci, ktoré sú hore, aby som mal správny postoj. Viem, že to dokážem prekonať pomocou Tvojich myšlienok a Tvojou pravdou vo mne.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon