Boh pracuje prostredníctvom ľudí

Boh pracuje prostredníctvom ľudí

Áno, nad naše očakávanie aj samých seba oddali predovšetkým Pánovi a z vôle Božej potom aj nám. —2. KORINŤANOM 8:5

V jedno ráno, počas stíšenia sa pred Bohom, som povedala Pánovi: „Ako sa vydržíš pozerať na všetku tú bolesť – hladujúce deti, obchodovanie s ľuďmi, genocídu, nespravodlivosť, ponižovanie, chudobu – vo svete a nič s tým neurobiť?“

Nehovorila som to ako výčitku, ani ako spochybňovanie Jeho integrity (bezúhonnosti). Dokonca ani neviem, či som čakala nejakú odpoveď, len tak som sa Ho opýtala. V zapätí prišla odpoveď: „Ja pracujem prostredníctvom ľudí. Čakám na mojich ľudí, aby povstali a urobili niečo.“

Ty aj ja sme súčasťou armády, telom Kristovým a je potrebné, aby každý z nás urobil svoju časť, aby zmenil tento svet. Boh chce pracovať prostredníctvom nás. Volá nás, aby sme si obliekli lásku a začali pracovať.

V 2. Korinťanom 8 hovoril Pavol o tom, ako cirkev v Macedónii dáva, hovorí, „… aj sami seba oddali predovšetkým Pánovi a potom aj nám [ako Jeho zástupcovia], podľa Božej vôle [úplne ignorujúc svoje vlastné záujmy, dali tak veľa, koľko len mohli dať, dali sa nám k dispozícii, vedení Božou vôľou]…“.

Zaráža ma to, pretože nedali len svoje peniaze – oni dali samých seba. Boh nás volá žiť rovnakým spôsobom. Jediná osoba, pracujúca pre Boha, môže priniesť zásadnú zmenu! Odovzdáš sa dnes Pánovi a budeš Jeho agentom?


Modlitba

Bože, pozývam Ťa, aby si pracoval prostredníctvom mňa. Skladám sebectvo a beriem si lásku, aby som mohol byť Tebou použitý na premenu sveta.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon