Boh rozpráva so svojimi priateľmi

Boh rozpráva so svojimi priateľmi

„A Hospodin riekol: Či budem tajiť pred Abrahámom, čo učiním.“ (GENEZIS 18:17)

Snáď nikto nie je v Biblii častejšie označovaný ako „Boží priateľ“, než Abrahám. Aj keď Biblia hovorí o Dávidovi ako o „mužovi podľa Božieho srdca“ a o Jánovi ako o „učeníkovi, ktorého Ježiš miloval“, Abrahám mal tú česť, že ho vo Svätom písme, na viac ako jednom mieste, nazývajú Božím priateľom.

Keď sa Boh rozhodol vykonať rozsudok nad zlomyseľnosťou ľudu Sodomy a Gomory, oznámil Abrahámovi, čo plánuje urobiť.

V priateľstve si ľudia navzájom hovoria, čo budú robiť. Pretože Boh považoval Abraháma za svojho priateľa, tiež mu povedal, čo sa chystá urobiť – rovnako, ak ty povieš svojmu priateľovi, čo budeš robiť. A keď Abrahám počul o zničení , ktoré Boh zamýšľal so Sodomou a Gomorou, pristúpil bližšie a opýtal sa: „Naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným?“ (pozri Genezis 17:23 SEB) Presne tak isto, ako Boh zdieľal svoje plány s Abrahámom, pretože boli priatelia, aj Abrahám sa „priblížil“ k Bohu a otvorene a odvážne hovoril o Jeho plánoch – pretože boli priatelia. Mali vzťah, v ktorom mohli komunikovať otvorene, slobodne. Druh intimity, dôvernosti, ktorú si Abrahám s Bohom užíval, vychádzala z toho, že bol v bezpečí v Jeho láske.

Boh chce byť vašim priateľom – rozprávať sa s vami, počúvať, čo Mu chcete povedať. Začnime dnes úplne novým spôsobom prijímať, že ste Božím priateľom, a tak k Nemu môžete aj prichádzať.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Rozvíjaj si taký vzťah s Bohom, v ktorom sa s Ním môžeš slobodne rozprávať a s ľahkosťou budeš počuť, čo k tebe hovorí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon