Boh stojí na tvojej strane.

Boh stojí na tvojej strane.

Čo k tomu [všetkému] dodať? Ak je Boh za nás, kto je [môže byť] proti nám?[Kto môže byť našim nepriateľom, ak je Boh na našej strane?] Rimanom 8:31 (SEB)

Boh je veľký Boh a s Ním nie je nič nemožné. Nemáme dôvod báť sa našich nepriateľov, pretože nikto z nich nie je taký veľký ako náš Boh.
Boh je za nás, On je na našej strane. Diabol má len jednu pozíciu – je proti nám. Avšak, Boh je nad nami, pod nami, skrze nás, pre nás a On nás obklopuje. Koho by sme sa teda mali báť?

Tak, ako vrch Sion, ani my by sme sa nikdy nemali pohnúť, pretože Boh je všade okolo nás. A ak by ani toto nestačilo, nechala som si to najlepšie na koniec: On je v nás a On povedal, že nás nikdy nezanechá a neopustí.

Spasenie je našim najúžasnejším požehnaním od Boha a bol nám daný Pomocník, samotný Duch Svätý, aby nás zmocnil, aby sme mohli byť ako Ježiš. Boh má požehnanie a duchovnú moc v hojnosti pre nás. On je mocný a majestátny – dokáže urobiť to, čo my sami nikdy nedokážeme urobiť svojou vlastnou silou.

Boh túži, aby sme dovolili Duchu Svätému prúdiť skrze nás v moci, ukázať ľuďom Jeho lásku a pomáhať ľuďom Jeho darmi. To všetko je sústredené v Ňom.


Boh si vyberá slabé a hlúpe veci tohto sveta zámerne, aby sa ľudia na nich pozreli a povedali: „Toto musí byť Boh!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon